54149
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
54149
Høy eksport av råolje og petroleumsprodukter
statistikk
2011-05-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerapril 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy eksport av råolje og petroleumsprodukter

I april ble det eksportert varer for 75,5 milliarder, mens importen beløp seg til 36,3 milliarder. Dette ga et handelsoverskudd på hele 39,2 milliarder, opp 48,3 prosent fra april i fjor. Det var spesielt høy eksportverdi for råolje og petroleumsprodukter som bidro til denne oppgangen.

En må tilbake til 2008 for å finne tilsvarende høyt nivå på handelsoverskuddet. Sammenlignet med april i fjor økte vareeksporten med 13 milliarder kroner, eller 20,6 prosent. Spesielt høy pris på råolje samt økt eksport av raffinerte petroleumsprodukter bidro betydelig til dette. Det var liten endring i importen, som gikk opp 0,4 prosent.

Høye oljepriser i april

Den gjennomsnittlige prisen per fat råolje var hele 674 kroner i april. Dette er 171 kroner høyere enn på samme tid i fjor og 22 kroner mer enn i mars måned.

Den samlede verdien for råoljeeksporten endte på 32,4 milliarder; sammenlignet med april 2010 er dette en oppgang på 28,1 prosent. Antall eksporterte fat var 48 millioner, 3 millioner færre enn i april i fjor.

Lite endring i naturgasseksporten

Verdien av naturgasseksporten endte i april på 12 milliarder kroner. Dette er opp 1,4 prosent, eller 172 millioner, sammenlignet med april 2010. Det ble eksportert 6,7 milliarder kubikkmeter i gassform, om lag 990 millioner kubikkmeter færre enn i april 2010. I forhold til mars i år gikk eksportverdien ned 28,5 prosent og antall kubikkmeter var 2,7 milliarder lavere.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-aprilEndring
i prosent
AprilEndring
i prosent
 2010201120102011
 
1 Import 139 232    160 24715,1   36 167   36 3250,4
2 Eksport 261 276 297 29413,862 59675 51820,6
Av dette      
Råolje94 708 114 59121,025 31732 41928,1
Naturgass58 15061 3265,511 97512 1471,4
Kondensater1 7653 03171,7 472 87986,4
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 106 653 118 34711,024 83230 07421,1
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 122 044 137 04712,326 42939 19448,3
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-32 579-41 901.-11 334-6 251.
 

Rekordhøy eksport av raffinerte petroleumsprodukter

For varer, unntatt råolje, naturgass, kondensater, skip og oljeplattformer, utgjorde eksportverdien i april 30,1 milliarder kroner. Det er opp 5,2 milliarder, eller 21,1 prosent, i forhold til april 2010.

De fleste av varegruppene viste en oppgang i eksportverdien sammenlignet med april i 2010.

Størst vekst var det i varegruppen for raffinerte mineraloljeprodukter, som gikk opp hele 3,7 milliarder, og endte på rekordhøye 5,8 milliarder kroner. I tillegg økte eksportverdien for propan og butan med 589 millioner og utgjorde 2 milliarder av eksportverdien i april 2011.

Stor økning var det også i fiskeeksporten, som gikk opp 530 millioner, til totalt 4 milliarder kroner sammenlignet med april 2010. Fersk hel oppdrettslaks bidro, som den største varegruppen, med en økning på 370 millioner, og endte på 2 milliarder kroner. Den gjennomsnittlige månedsprisen var i april 2011 på rekordhøye 42,75 kroner pr kilo.

Videre gikk varegruppen for ikke-jernholdige metaller opp 393 millioner til totalt 3,9 milliarder, hvorav aluminium og nikkel var de viktigste bidragsyterne. Eksporten av uorganiske kjemiske produkter endte 291 millioner kroner høyere enn i april 2010 og utgjorde 696 millioner. I all hovedsak skyldes dette økt eksport av silisium.

Varegruppene med størst nedgang fantes i hovedgruppen maskiner og transportmidler som utgjorde 4,3 milliarder i april 2011, 498 millioner kroner lavere enn april 2010. Innenfor denne gruppen gikk elektriske maskiner og apparater ned 205 millioner kroner, mens industrimaskiner falt med 285 millioner.

Marginal oppgang i importen

Importverdien av varer utenom skip og oljeplattformer endte på 36,3 milliarder kroner. Det var en oppgang på 0,4 prosent, eller 158 millioner, sammenlignet med april 2010.

Størst økning var det i varegruppen for mineralolje og mineraloljeprodukter. Denne gikk opp 366 millioner i forhold til april 2010 og utgjorde 2,1 milliarder kroner av importverdien i april 2011. Av metaller økte jern og stål 193 millioner til totalt 969 millioner kroner.

Importverdien for ikke spiselige råvarer viste størst fall. Herunder malmer og avfall, som gikk ned 1,2 milliarder i forhold til april 2010, og endte på 1,7 milliarder kroner. Nedgang var det også i hovedgruppen maskiner og transportmidler, som utgjorde 12,7 milliarder kroner i april 2011, 248 millioner lavere enn april i fjor. Undergruppen andre transportmidler viste størst nedgang, med 601 millioner til 712 millioner. Importverdien av kjøretøyer for vei gikk opp 258 millioner til 3,9 milliarder, og dempet dermed nedgangen noe for hovedgruppen sett under ett.

Revisjon av utenrikshandelsstatistikken for 2008, 2009 og 2010

Fra 16. mai klokken 10:00 er ssb.no oppdatert med endelige tall for 2010 og korrigerte endelige tall for 2008 og 2009 . Revisjonene av tidligere endelige tall gjelder hovedsakelig eksport av naturgass og er basert på justerte tall fra gassprodusentene. Eksportverdien for naturgass er derfor revidert ned med nær 6 milliarder i 2008 og om lag 39 milliarder i 2009.

Tallene er også oppdatert i Statistikkbanken .

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB