54147
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
54147
Stor handel med utlandet
statistikk
2011-04-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varermars 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor handel med utlandet

I mars ble det eksportert varer for til sammen 80,3 milliarder kroner og importert for 48 milliarder. Dette førte til at handelsoverskuddet økte med 8,1 prosent i forhold til mars i fjor. Import av en fregatt til forsvaret trakk ned økningen.

Vareeksporten økte med 12,8 prosent mot samme måned i fjor. Det er første gang siden oktober 2008 at den passerer 80 milliarder. Økte råoljepriser bidro til dette, men også fastlandseksporten var høy.

Importen i mars var 16,3 prosent høyere enn på samme tid i fjor. Over halvparten av denne økningen kan forklares av at Forsvaret har importert en fregatt til i underkant av 4 milliarder kroner. Holdes denne utenfor, ville importveksten vært på 7,2 prosent. Handelsoverskuddet ville da vært 20,6 prosent høyere enn mars i fjor. Selv om vi holder fregatten utenfor, må vi igjen tilbake til oktober 2008 for å finne et høyere nivå på vareimporten.

Fortsatt økt oljepris

Den gjennomsnittlige prisen per fat råolje var på 653 kroner i mars. Dette er 177 kroner høyere enn på samme tid i fjor og 49 kroner mer enn måneden før.

Den samlede verdien av råoljeeksporten endte på 28,8 milliarder kroner, opp 19,8 prosent mot mars i fjor. Antall eksporterte fat, 44 millioner, var derimot atskillig lavere enn de bortimot 51 millioner fat for mars i fjor.

Mer eksport av naturgass

Verdien av naturgasseksporten endte i mars på 17 milliarder kroner. Dette er opp 3,4 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det ble eksportert 9,4 milliarder kubikkmeter naturgass i gassform. Dette er en knapp nedgang på 2,4 prosent sammenlignet med mars 2010.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-marsEndring
i prosent
MarsEndring
i prosent
 2010201120102011
 
1 Import 102 945 123 93620,441 29048 00716,3
2 Eksport 200 379 221 49410,571 13180 25912,8
Av dette      
Råolje69 37281 82217,924 02528 78419,8
Naturgass47 88049 1792,716 41716 9803,4
Kondensater1 2942 15266,3 5401 258 133,0
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater81 83488 3418,030 14933 23810,2
4 Handelsbalanse med varer (2-1)97 43497 5580,129 84132 2528,1
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-21 111-35 595.-11 141-14 769.
 

Høy importverdi

Importverdien av varer utenom skip og oljeplattformer endte på 48 milliarder, en økning på 16,3 prosent mot mars i fjor.

Størst økning var i gruppen for andre transportmidler, som også omfatter den omtalte fregatten. Denne gruppen økte med 2,9 milliarder kroner, til 4,9 milliarder, i forhold til samme periode i fjor.

Av de øvrige gruppene økte malmer og avfall av metall med 792 millioner, og endte på 3,3 milliarder kroner. Importen av elektrisk strøm var på 1,1 milliarder kroner - en oppgang på 478 millioner kroner, mens gruppen for jern og stål var 351 millioner kroner høyere enn på samme tid i fjor.

De aller fleste gruppene viser en oppgang i importen, men noen har en knapp nedgang. Størst nedgang fant sted i gruppen for varer av metaller ikke ellers nevnt, som gikk ned 282 millioner kroner i forhold til mars i fjor, og endte på 1,7 milliarder kroner.

Rekordhøy fastlandseksport

Fastlandeksporten endte på 33,2 milliarder kroner, noe som er det høyeste nivået registrert noen gang.

Gruppen for metaller unntatt jern og stål økte med 880 millioner kroner, i forhold til mars i fjor, og var på 4,5 milliarder kroner. Viktige bidrag her var blant annet høyere eksportverdi for aluminium og nikkel. Ellers steg raffinerte mineraloljeprodukter med 1,1 milliarder kroner sammenlignet med mars i fjor, og endte på 4,7 milliarder kroner. I tillegg økte propan og butan med 681 millioner kroner.

Eksportverdien for fisk økte med om lag 400 millioner kroner og endte på 4,9 milliarder kroner.

Hovedgruppen maskiner og transportmidler endte 1,2 milliarder kroner lavere enn på samme tid i fjor. Nedgangen fant sted i gruppene maskiner for spesielle industrier, med 523 millioner, og generelle industrimaskiner, med 729 millioner kroner.

Tallene i denne meldingen for utenrikshandel med varer beskriver varehandelen utenom skip og oljeplattformer. I mars ble det innført et produksjonsfartøy, Skarv FPSO. Denne er med i den totale importen inkludert skip og oljeplattformer med en verdi av i underkant av 9 milliarder. Dette medfører at forskjellen mellom den totale importen og importen uten skip og oljeplattformer vil være langt større enn vanlig denne måneden.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB