54145
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
54145
Handelsoverskuddet ned i februar
statistikk
2011-03-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerfebruar 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Handelsoverskuddet ned i februar

Eksporten av varer beløp seg til 67,6 milliarder kroner i februar, mens importen utgjorde 36,8 milliarder kroner. Dette ga et handelsoverskudd på 30,8 milliarder kroner. Det er en nedgang på 4,4 prosent fra februar i fjor, og nær 16 prosent lavere enn i januar i år.

Økt import forklarer nedgangen i handelsoverskuddet mot februar 2010. Det var særlig varegruppene malmer, mineraloljeprodukter, som diesel og fyringsoljer, samt strøm som steg. Fastlandseksporten vokste samtidig, dominert av fisk, kjemiske produkter og metaller, men den veide ikke opp for importveksten. Eksporten av råolje målt i volum falt derimot kraftig i februar. Fortsatt stigende oljepriser førte imidlertid til at den totale eksportverdien ikke påvirket handelsbalansen i vesentlig grad.

Fall i råoljeeksporten

Dårlig vær i Nordsjøen i februar medvirket til det laveste eksportvolumet for råolje på lenge. Det ble solgt 40,7 millioner fat til utlandet i februar. Dette er en nedgang på 9 millioner fat fra måned en før, og 15,4 millioner fat fra februar i fjor. Verdien av råoljeeksporten falt ikke i samme grad. Den utgjorde 24,5 milliarder kroner i februar, og var dermed 4 milliarder lavere enn i januar, men kun 200 millioner lavere enn februar i 2010. Dette ga den høyeste gjennomsnittlige månedsprisen per fat, 603 kroner, siden sommeren 2008.

Naturgasseksporten litt ned

Det ble eksportert naturgass for 15 milliarder kroner i februar. Det er en nedgang på 2,3 milliarder kroner, eller 13 prosent, fra januar. Volumet gikk tilsvarende ned for naturgass i gassform. Verdien gikk derimot litt opp sammenlignet med februar i 2010.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-februarEndring i
prosent
FebruarEndring i
prosent
 2010201120102011
 
1 Import61 65574 88721,532 65636 80012,7
2 Eksport 129 248   141 4759,5   64 900   67 6404,2
Av dette      
Råolje45 34753 03817,024 61624 521-0,4
Naturgass31 46232 2002,314 79014 9691,2
Kondensater 754 89418,6 140 20849,4
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater51 68555 3437,125 35427 94110,2
4 Handelsbalanse med varer (2-1)67 59366 588-1,532 24430 840-4,4
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-9 970-19 544.-7 302-8 859.
 

Økt eksport av fisk, kjemiske produkter og metaller

Verdien av fastlandseksporten utgjorde 27,9 milliarder kroner i februar. Dette er en oppgang på 2,6 milliarder kroner, eller 10 prosent, sammenlignet med februar 2010. Det er også en liten økning fra januar i år.

Fiskeeksporten steg med 17 prosent, til 4,7 milliarder i februar. Størst vekst viste fersk hel laks. Grunnet økt eksportvolum og en høy kilopris gikk eksportverdien opp 354 millioner kroner sammenlignet med februar i fjor, og endte på 1,7 milliarder kroner. Også for klippfiskeksporten var det stor vekst. Eksportverdien til Brasil, som er det største markedet for norsk klippfisk, steg hele 85 prosent i samme periode.

Videre hadde også eksporten av fryste sildefiletprodukter en sterk oppgang. Økt volum og høyere kilopriser førte til at eksportverdien gikk opp 126 millioner fra februar i fjor, og endte på 304 millioner kroner. Russland og Tyskland står for det meste av denne veksten.

Eksporten av maskiner og transportmidler gikk derimot ned med 12 prosent og utgjorde til sammen 4,9 milliarder kroner. Nedgangen gjorde seg gjeldende innenfor de fleste av maskingruppene, mens kjøretøyer og andre transportmidler økte i eksportverdi.

Utførselen av kjemiske produkter gikk opp med 18 prosent, til 3,9 milliarder kroner. Både organiske og uorganiske kjemiske produkter landet på litt over 600 millioner kroner hver. For de organiske produktene var dette en nedgang på 15 prosent, mens det var en stigning på 56 prosent for de uorganiske. Også andre kjemiske produkter og plastprodukter - både råvarer og halvfabrikata - viste en solid oppgang sammenliknet med februar fjor.

Innenfor gruppen bearbeidde varer hadde eksporten av metaller unntatt jern og stål en vekst på 20 prosent, til 3,8 milliarder. Eksporten av jern og stål økte også med 23 prosent til 935 millioner kroner. Varer av metaller gikk til sammenlikning tilbake med nesten en tredjedel, til litt over 480 millioner kroner.

Importen av råvarer og brenselsstoffer gikk opp

Importen av varer unntatt skip og oljeplattformer endte på 36,8 milliarder kroner i februar. Det er en oppgang på 4,1 milliarder kroner, eller 13 prosent, fra februar i fjor. I forhold til januar i år falt importen noe.

Den største prosentvise veksten var innenfor hovedgruppene ikke spiselige råvarer og brenselsstoffer. Disse endte henholdsvis på 3,6 milliarder og 2,9 milliarder kroner, som tilsvarer økninger på 49 og 83 prosent. Blant råvarene steg malmer og avfall av metall mest - opp fra 1,7 milliarder i februar 2010 til 2,8 milliarder kroner i februar i år. Blant brenselsstoffene var det mineraloljeprodukter, som diesel, fyringsolje, bensin, samt elektrisk strøm som dominerte.

Importverdien for maskiner og transportmidler utgjorde 12,3 milliarder, neste nøyaktig det samme som for februar i fjor. Innad i gruppen har det derimot skjedd endringer. Blant annet gikk importverdien for kjøretøy, maskiner for spesielle industrier og generelle industrimaskiner opp, mens det motsatte var tilfelle for kontormaskiner og andre transportmidler, unntatt kjøretøy.

Innenfor gruppen bearbeidde varer, viste alle undergruppene en oppgang. Størst økning hadde metallvarer og jern og stål. Begge gruppene vokste med 22 prosent, og endte på henholdsvis 1,6 milliarder og 870 millioner kroner.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB