54143
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
54143
Økt oljepris - høyt overskudd
statistikk
2011-02-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerjanuar 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt oljepris - høyt overskudd

Vi eksporterte varer for 74 milliarder kroner i januar 2011, mens importen beløp seg til 37,5 milliarder kroner. Handelsoverskuddet endte dermed på 36,5 milliarder. Prisen per fat råolje har gått opp for fjerde måned på rad, til 574 kroner fatet.

Eksporten har økt med 9,6 milliarder sammenlignet med januar i fjor. Det er spesielt oppgangen i oljeprisen som har bidratt. En må tilbake to år for tilsvarende høye månedlige gjennomsnittspriser per fat råolje. Importen steg med 8,5 milliarder kroner, som er hele 29,3 prosent mer enn for januar i 2010. Størst økning var det i importen av malmer, metaller, maskiner og transportmidler.

Økning i råoljeprisen

Verdien av råoljeeksporten utgjorde 28,5 milliarder kroner i januar. Den gjennomsnittlige prisen var 574 kroner per fat, eller 17 kroner mer enn fra desember i fjor. Antall eksporterte fat gikk derimot ned. Det ble eksportert 49,7 millioner fat i januar, som tilsvarer 1,9 millioner færre fat enn i desember. Målt i verdi viste råoljeeksporten en liten nedgang på 217 millioner fra desember 2010.

Verdien av råoljeeksporten viste siste måned derimot en oppgang på hele 7,8 milliarder kroner, eller 37,6 prosent, sammenlignet med januar i 2010. Dette skyldes hovedsakelig en prisøkning per fat råolje på 132 kroner, men noe kan også forklares av økt eksportvolum. Som følge av dårlige værforhold i Nordsjøen var eksportvolumet lavt i januar 2010.

Lite endring i naturgasseksporten

Det ble eksportert naturgass for 17,2 milliarder kroner i januar, en nedgang på 325 millioner fra desember. Sammenlignet med januar i 2010 gikk naturgasseksporten opp med over en halv milliard kroner.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 JanuarEndring i prosent
 20102011
 
1 Import28 99837 49229,3
2 Eksport64 34873 98915,0
Av dette   
Råolje20 73128 51737,6
Naturgass16 67217 2303,3
Kondensater 614 68611,6
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater26 33027 5564,7
4 Handelsbalanse med varer (2-1)35 35036 4973,2
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-2 668-9 936.
 

Høyere import for flere av varegruppene

Importen av varer unntatt skip og oljeplattformer endte på 37,5 milliarder kroner i januar. Det er opp 8,5 milliarder kroner, eller 29,3 prosent, fra i fjor.

Størst vekst viste gruppen for råvarer, der malmer og avfall av metaller gikk opp hele 2,7 milliarder, og endte på 3,6 milliarder kroner 1 . Importverdien for maskiner og transportmidler utgjorde 11,7 milliarder, en oppgang på 1,5 milliarder fra januar i fjor. Flere av undergruppene bidro til denne oppgangen. Kjøretøy for veg bidro, som den største gruppen, med en økning på 841 millioner kroner, og endte på 3,2 milliarder. Videre gikk generelle og spesielle industrimaskiner opp med rundt 200 millioner kroner hver. Andre grupper som vokste sterkt var bearbeidde varer, hvor metallimporten økte med 786 millioner, mens varer av metaller hadde en oppgang på 311 millioner. I likhet med foregående måned var strømimporten høy. Vi importerte strøm for 1,3 milliarder kroner i januar, en økning på 862 millioner sammenlignet med samme måned i fjor.

Økt eksport av metaller og fisk

For varer, unntatt råolje, naturgass, kondensater, skip og oljeplattformer, utgjorde eksportverdien 27,6 milliarder kroner. Dette er en oppgang på 1,2 milliarder kroner, eller 4,7 prosent, sammenlignet med januar 2010.

Størst vekst var det i varegruppene for metaller. Ikke-jernholdige metaller stod for den største økningen, og gikk opp 759 millioner til 4 milliarder. Ellers økte jern og stål med 179 millioner kroner, og utgjorde 905 millioner av eksportverdien i januar 2011. Stor økning var det også i fiskeeksporten, som gikk opp 665 millioner fra januar i fjor til 4,1 milliarder samme måned i 2011. Eksporten av kjemiske produkter økte med 635 millioner kroner. Videre gikk gruppen for ikke spiselige råvarer opp 272 millioner, hvorav malmer og avfall av metaller som viktigste bidragsyter.

Eksportverdien for flytende butan og propan viste størst fall, med en halvering til 1,2 milliarder. Det var særlig flytende propan som lå bak dette eksportfallet. Også raffinerte mineraloljeprodukter med en eksportverdi på 3.3 milliarder kroner i januar har gått ned, med noe under 10 prosent. Innenfor denne varegruppen gikk verdiene for bensin og diesel ned, mens fyringsoljer trakk i motsatt retning. Disse produktene viste alle økte eksportpriser, mens det var forskjellig utvikling for eksportvolumene.

1  Tallet ble rettet 15. februar 2011 kl. 10.30

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB