84791
/utenriksokonomi/statistikker/muh/arkiv
84791
Lav eksport av råolje
statistikk
2012-10-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerseptember 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lav eksport av råolje

I september i år ble det eksportert varer for 65,4 milliarder kroner, ned 10,9 prosent fra september i fjor. Et særlig lavt volum for råoljeeksporten var hovedforklaringen. Importen i september utgjorde 41,8 milliarder, en nedgang på 1,2 prosent fra året før.

Handelsoverskuddet endte i september 2012 på 23,6 milliarder kroner, ned 24,1 prosent fra samme måned i 2011. Fastlandseksporten var 5 prosent lavere enn på samme tid i fjor, og endte på 30,7 milliarder kroner.

Råoljeeksporten ned 24 prosent

Eksportverdien for råolje utgjorde 19,9 milliarder kroner i september i år. Dette er en nedgang på 24 prosent fra samme periode i fjor. Vedlikehold bidro til at det kun ble eksportert 30,4 millioner fat. Sammenlignet med både september i fjor og august i år, er dette en nedgang på om lag 25 prosent. Den gjennomsnittlige prisen per fat råolje var 656 kroner, 23 kroner høyere enn for ett år siden.

Lavere eksportvolum av naturgass

Det ble eksportert naturgass for totalt 14,3 milliarder kroner i september. Dette er en økning på 4,7 prosent fra september 2011, men ned 12,9 prosent fra august i år. Eksportvolumet for naturgass i gassform var 6,4 milliarder kubikkmeter i september i år. Dette er 7,2 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

I forbindelse med denne meldingen har tilgang på mer oppdatert informasjon om gassprisene ført til en justering av disse for inneværende år. For perioden januar til august ga dette en reduksjon i eksportverdien på om lag 2,6 milliarder kroner.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-SeptemberEndring
i prosent
SeptemberEndring i prosent
 2011201220112012
 
1 Import      362 891      368 7981,6      42 321      41 798-1,2
2 Eksport 653 290 695 1896,473 38265 376-10,9
Av dette      
Råolje 241 838 236 665-2,126 23819 944-24,0
Naturgass 135 561 181 14933,613 65814 2944,7
Kondensater6 3196 95810,11 125 396-64,8
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 269 571 270 4170,332 36130 742-5,0
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 290 399 326 39012,431 06223 578-24,1
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-93 320-98 382 -9 959-11 055 
 

Nedgang i fastlandseksporten

Med unntak av skip, oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensater, utgjorde eksporten 30,7 milliarder kroner i september. Dette er ned 5 prosent fra samme tid i fjor, men opp om lag 4 prosent fra august.

Eksportverdien for fisk endte på litt over 4 milliarder kroner, noe som er i underkant av 1 milliard kroner lavere enn på samme tid i fjor. Store deler av denne forskjellen skyldtes at særlig makrelleksporten var langt høyere i september 2011. Videre ble det eksportert metaller unntatt jern og stål for 3 milliarder kroner, 1,1 milliarder kroner lavere enn september i fjor. Både lavere priser og volum spilte inn.

Raffinerte mineraloljeprodukter viste den største økningen, opp 1,2 milliarder kroner til 5,3 milliarder kroner i september i år. Andre grupper som viste vekst var maskiner for spesielle industrier, opp 332 millioner kroner, og andre transportmidler opp i overkant av en halv milliard til 766 millioner kroner.

Stabil import

Importen av varer, utenom skip og oljeplattformer, var på 41,8 milliarder kroner i september 2012. Dette var opp 1,6 prosent fra måneden før, men ned 1,2 prosent fra september i fjor.

Hovedgruppene som falt mest sammenlignet med september 2011 var kjemiske produkter, ned 410 millioner kroner, og bearbeidde varer, ned 491 millioner. I sistnevnte gruppe var det særlig metaller unntatt jern og stål, samt gruppen jern og stål som skilte seg ut. Metaller unntatt jern og stål hadde en nedgang på 294 millioner kroner til 634 millioner kroner, mens gruppen jern og stål falt med 285 millioner til 1 milliard kroner.

Gruppen mineralolje og mineraloljeprodukter økte derimot med 520 millioner kroner. I tillegg viste gruppen andre transportmidler en oppgang på 676 millioner til 1,5 milliarder kroner, som følge av import av fly.

Fra og med 15.oktober 2012 er Statistikkbanken oppdatert med tabell 09352: Import fra preferanseberettigede land (GSP), etter varegruppe og land.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB