84789
/utenriksokonomi/statistikker/muh/arkiv
84789
Stabil eksport av fastlandsvarer
statistikk
2012-09-17T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med vareraugust 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil eksport av fastlandsvarer

Det ble eksportert varer for 74,8 milliarder kroner i løpet av august 2012. Dette er en økning på 5,2 milliarder kroner, eller 7,5 prosent, fra august 2011. I den samme perioden økte importen med 1,9 prosent, mens fastlandseksporten hadde en marginal økning.

Handelsoverskuddet endte på 33,8 milliarder kroner i august 2012. Dette er en økning på 15,1 prosent fra samme måned i fjor. Kombinasjonen av kraftig vekst i eksporten, og liten vekst i importen, førte til økning i handelsoverskuddet. Høyere verdi på naturgass var hovedårsaken til veksten i eksporten, men også verdstigning for råoljen var en avgjørende faktor.

Høyere oljepris

I august ble det eksportert råolje til en verdi av 27,2 milliarder kroner. Dette er 1,5 milliarder kroner mer enn samme måned i fjor. Antall eksporterte fat sank, mens prisen per fat råolje steg. I løpet av august ble det eksportert 40,3 millioner fat råolje. Dette er 2 millioner fat, eller 4,6 prosent, mindre enn i samme måned i fjor. Prisen på råolje har steget ytterligere etter årets hittil laveste pris i juni i år, da kostet et fat råolje 577 kroner. Siden dette har oljeprisen gått opp med nesten 100 kroner fatet, og lå på 675 kroner i august 2012.

Økt eksport av naturgass

Eksporten av naturgass beløp seg til 17,5 milliarder kroner i august. Dette er 3,3 milliarder kroner mer enn i samme måned i fjor, men 2,8 milliarder kroner mindre enn i juli 2012. Det ble eksportert 7,5 milliarder standard kubikkmeter gass i gassform i august. Dette er noe mer enn på samme tid i fjor.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-augustEndring
i prosent
AugustEndring
i prosent
 2011201220112012
 
1 Import 320 571      326 9242,0      40 308      41 0631,9
2 Eksport 579 908 632 4159,169 64474 8387,5
Av dette      
Råolje 215 600 216 7210,525 75727 2175,7
Naturgass 121 903 169 42939,014 18217 45923,1
Kondensater5 1956 56326,3 391 62459,7
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 237 210 239 7021,129 31429 5370,8
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 259 337 305 49017,829 33633 77515,1
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-83 361-87 223.-10 994-11 526.
 

Stabil fastlandseksport

Fastlandseksporten i august var stabil sammenlignet med samme måned i fjor, og steg kun med 223 millioner kroner - til 29,5 milliarder kroner. Det har stort sett vært en positiv utvikling for hovedgruppene til eksporten i august, sju av ti hovedgrupper hadde eksportvekst.

I hovedgruppen maskiner og transportmidler endte eksporten på 5,9 milliarder kroner. Dette er en økning på 1,3 milliarder kroner, eller 28,4 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Det var undergruppene maskiner for spesielle industrier, generelle industrimaskiner og elektriske maskiner som steg mest med til sammen 1,3 milliarder kroner.

Eksporten av fisk, krepsdyr og bløtdyr endte på 3,9 milliarder kroner i august, opp fra 3,4 milliarder kroner samme måned i fjor. Oppgangen på 13,2 prosent skyldes i hovedsak økt eksportvolum av laks.

I eksporten var det størst fall i hovedgruppen bearbeidde varer, som sank med 393 millioner kroner, til 6 milliarder kroner, fra august i fjor. Av undergruppene var det metaller unntatt jern og stål som sank mest, fra 4 milliarder kroner i august 2011 til 3,4 milliarder kroner i august 2012. Innenfor hovedgruppen kjemiske produkter falt verdien av eksporten med 332 millioner kroner, til 3,4 milliarder kroner, i august. Det var undergruppene uorganiske og andre kjemiske produkter som bidro mest til nedgangen. Den samlede verdien av eksporten til disse gruppene gikk ned med i underkant av en halv milliard kroner fra august i fjor til august i år.

Svak importvekst

Importen av varer utenom skip og oljeplattformer beløp seg til 41,1 milliarder kroner i august i år. Dette er en økning på 755 millioner kroner, eller 1,9 prosent, sammenlignet med fjorårets august.

Størst oppgang i importen var det for hovedgruppen brenselsstoffer og smøreoljer. Fra august i fjor til august i år økte importen for denne varegruppen med 1,1 milliarder kroner - til 3,1 milliarder kroner. Mesteparten av denne veksten kan tilskrives en økning i importen av mineralolje og mineraloljeprodukter.

Ikke spiselige råvarer, unntatt brenselsstoffer, var hovedgruppen med størst importnedgang fra august 2011 til 2012. Fallet skyldes hovedsakelig at verdien på malmer og avfall av metall gikk ned med 677 millioner kroner. Denne nedgangen skyldes hovedsakelig lavere priser på innsatsfaktorer til metallindustrien.

Ellers økte importen fra undergruppen generelle industrimaskiner fra 1,8 milliarder kroner i august 2011 til 2,2 milliarder kroner i august 2012. Dette er en økning på 379 millioner kroner.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB