84787
/utenriksokonomi/statistikker/muh/arkiv
84787
Lavere fastlandseksport
statistikk
2012-08-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerjuli 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere fastlandseksport

I juli 2012 utgjorde vareeksporten 71,7 milliarder kroner og importen var på 41,4 milliarder. Handelsoverskuddet endte på 30,3 milliarder kroner, 15,2 prosent lavere enn i juli 2011.

Reduksjonen i handelsoverskuddet skyldtes at det i juli 2012 kun var en mindre økning på 0,7 prosent i eksporten, mens importen økte med 16,6 prosent. Importen var dermed 5,9 milliarder kroner høyere enn eksporten. Fastlandseksporten falt med 1,4 milliarder kroner sammenlignet med året før.

I perioden januar til juli 2012 økte eksporten med 1,7 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i 2011. Samtidig var det en vekst i importen på 9,3 prosent.

Eksportverdien for råolje utgjorde 24,1 milliarder kroner i juli 2012. Dette er en økning fra måneden før, men 4,6 milliarder kroner lavere enn samme måned året før. Nedgangen sammenlignet med juli 2011 skyldtes både at det ble eksportert færre fat råolje i juli 2012 samt at oljeprisen var lavere.

Verdien av eksportert naturgass opplevde derimot en økning. I juli 2012 var verdien 20,2 milliarder kroner, dette var opp fra måneden før og langt høyere enn i juli 2011, da det ble eksportert naturgass for 13,7 milliarder kroner.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-juliEndring
i prosent
JuliEndring
i prosent
 2011201220112012
 
1 Import 280 262 285 0411,735 48041 37916,6
2 Eksport 510 264 557 7509,371 19671 6790,7
Av dette      
Råolje 189 843 189 504-0,228 68624 129-15,9
Naturgass 107 721 151 97041,113 66120 20247,9
Kondensater4 8045 93823,6 765 643-16,0
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 207 896 210 3371,228 08326 705-4,9
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 230 002 272 70918,635 71530 299-15,2
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-72 366-74 704.-7 397-14 675.
 

Kraftig fall i fastlandseksport

Fastlandseksporten var i juli på 26,7 milliarder kroner. Det er 4,9 prosent lavere enn i juli 2011 og den laveste verdien som er målt for eksport utenom skip, oljeplattformer, olje og gass siden august 2010.

Størst fall var det i gruppen raffinerte mineraloljeprodukter som endte på 3,3 milliarder kroner, mot 4,4 milliarder i juli 2011. Også eksport av varegruppen ikke-jernholdige metaller - hvor nikkel og aluminium utgjorde den største andelen - hadde en nedgang. Sammenlignet med samme måned året før gikk varegruppen ned 753 millioner kroner, fra 3,8 milliarder til 3,1 milliarder kroner i juli 2012. Nedgangen skyldtes både reduserte priser i verdensmarkedet, men også et noe mindre eksportvolum. Stor nedgang sist måned hadde også varegruppen flytende propan og butan. Verdien gikk ned fra 1,5 milliarder kroner i juli 2011 til 830 millioner kroner i juli i år. Imidlertid har flytende propan og butan hatt en verdiøkning på 3,2 milliarder kroner om man sammenligner perioden januar til juli 2012 med samme periode i 2011. Redusert eksport av elektrisk strøm medvirket også til lavere fastlandseksport sist måned.

I juli økte eksportverdien for hovedgruppen maskiner og transportmidler sammenlignet med året før. Gruppen anleggsmaskiner og utstyr viste størst positiv endring og økte fra 382 millioner kroner i juli 2011 til 880 millioner i juli i år. Varegruppen vitenskapelige og tekniske instrumenter og apparater økte i juli 2012 med 313 millioner kroner sammenlignet med året før, til 995 millioner kroner.

Stigende import

Importen av varer, utenom skip og oljeplattformer, var på 41,4 milliarder kroner i juli 2012. Det er en økning på 16,6 prosent, eller 5,9 milliarder kroner, sammenlignet med samme måned i 2011.

Størst importøkning finner vi i gruppen malmer og avfall av metall. Her økte importen av nikkelmalm og konsentrater med 741 millioner kroner til 1,4 milliarder kroner. Raffinerte mineraloljeprodukter steg med 592 millioner kroner. I hovedgruppen maskiner og transportmidler var det importvekst for flere av enkeltgruppene. Størst økning var det for gruppen personbiler og stasjonsvogner, hvor det ble importert biler for 2,6 milliarder kroner i juli 2012, 519 millioner kroner mer enn i juli året før. Relativt sett var det også en stor verdiøkning for gruppen anleggsmaskiner og utstyr. I gruppen telekommunikasjonsapparater ble det i juli importert mobiltelefoner for 667 millioner kroner. Dette var 246 millioner kroner høyere enn i juli 2011 og er den høyeste registrerte importverdien for denne varen.

Størst fall i importen hadde varegruppene organiske og uorganiske kjemiske produkter, som til sammen gikk ned 426 millioner kroner fra juli 2011 til juli 2012.

Endrede tabeller i Statistikkbanken 28.06.2012

Fra og med 28. juni 2011 har vi endrede statistikkbanktabeller. Alle gamle tabeller har fått nye tabellnummmer - for korrespondansetabell med nye se tabellen ovenfor.

Antall månedstabeller er endret fra 3 til 9, og antall årstabeller fra 4 til 13. Det er nå bare en kvartalstabell, men det skyldes at de to transporttabellene er slått sammen til en. Det økte antallet tabeller innebærer flere nye muligheter til å hente ut tall på aggregert nivå i statistikkbanken.

Alle månedstabellene, unntatt de for åttesifret varenummer, har fått en ny statistikkvariabel, som heter "Hittil i år". Måneds- og årstabeller for SITC-nomenklaturen er dessuten utvidet til tresifret nivå.

Hovedtall er utvidet fra tidligere å kun ha hatt tall på månedsnivå, til å ha tabeller for årsnivå og med landfordeling. Videre er de sesongjusterte hovedtallene lagt i en egen tabell.

Fra nå av gir vi tall for flere nomenklaturer, varegruppering etter anvendelsesområde (BEC) og en inndeling etter næring (CPA). I tillegg er det tall for fastlandseksport etter produksjonsfylke og handel med IKT-varer. Vi har også laget noen spesialtabeller for eksport av fisk, råolje og naturgass.

De fleste tabellene går tilbake til 1988. Noen har imidlertid en kortere tidsserie, og noen av hovedtallene samt tall for råolje og naturgass har lenger serier.
(28.06.2012)

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB