37957
/utenriksokonomi/statistikker/muh/arkiv
37957
Høyeste handelsoverskudd på to år
statistikk
2011-01-17T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerdesember 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høyeste handelsoverskudd på to år

Vi eksporterte varer for 74,8 milliarder i desember 2010, mens importen beløp seg til 39,1 milliarder kroner. Overskuddet på handelsbalansen har ikke vært så høyt siden november 2008. Lakseeksporten var rekordhøy for fjerde måned på rad.

Månedstall for desember og tabell med hovedtall for året 2010 finner du her.

Det er den økte råoljeeksporten som bidrar mest til at handelsbalansen er relativt høy, 35,6 milliarder kroner i desember 2010. Også økt naturgass- og fastlandseksport bidrar til dette. En økt vareimport sammenlignet med desember 2009 trekker derimot i motsatt retning.

Høy råoljeeksport

Eksporten av råolje beløp seg til 28,7 milliarder kroner i desember 2010. Oppgangen skyldes vekst i både volum og pris sammenlignet med november. Økningen i eksportverdi på nesten 25 prosent fra desember i 2009 skyldes økt oljepris, fra 427 til 557 kroner fatet. Det ble eksportert færre fat i desember 2010 enn året før. Verdien av råoljeeksporten har ikke vært så høy på over to år.

Økt naturgasseksport

Eksportverdien for naturgass økte også sammenlignet både med november 2010 og desember året før, og endte på 17,6 milliarder kroner den siste måneden i 2010. Økningen var på rundt 15 prosent sammenlignet med 2009. Dette skyldes økt eksport av naturgass i gassform. Totalt ble det eksportert 10,3 milliarder kubikkmeter av denne typen gass i desember 2010.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-desemberEndring i prosentDesemberEndring i prosent
 2009201020092010
 
1 Import 424 185       447 1635,4      33 106      39 12818,2
2 Eksport 746 662 788 6705,663 44974 76117,8
Av dette      
Råolje 243 521 282 48416,023 01928 73424,8
Naturgass 191 698 166 242-13,315 30517 55514,7
Kondensater6 4866 215-4,29 3023 322,0
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 304 958 333 7289,425 11628 17012,2
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 322 477 341 5075,930 34335 63317,4
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-119 227-113 434.-7 990-10 957.
 

Økt eksport av metaller, kjemiske produkter og fisk

Eksporten av varer, unntatt råolje, naturgass, kondensater, skip og oljeplattformer, endte på 28,2 milliarder kroner i desember 2010. Den viste dermed en økning på 3,1 milliarder kroner, eller 12,2 prosent, sammenlignet med samme måned i 2009.

Gruppen for bearbeidde varer bidro med den største økningen her. Jern og stål økte med 245 millioner, mens andre metaller økte med over 1,1 milliarder kroner. For andre metaller utgjorde aluminiumslegeringer nesten halvparten av økningen.

Eksporten av kjemiske produkter gikk opp med 981 millioner. Uorganiske kjemiske produkter, der silisiumeksporten var rekordhøy, bidro mest til dette. Videre økte den totale fiskeeksporten med 878 millioner. Her bidro nok en rekordhøy lakseeksport. Fersk oppdrettslaks med hode endte på 2,7 milliarder kroner i desember 2010. I motsatt retning dro maskin- og transportmiddelgruppen, som falt med nesten en milliard.

Rekordhøy strømimport

Importen av varer, unntatt skip og oljeplattformer, utgjorde 39,1 milliarder kroner i desember 2010. Dette var en økning på 6,0 milliarder sammenlignet med 2009.

Maskiner og transportmidler sto for den største oppgangen, på nesten 2,2 milliarder kroner.

Det er mange undergrupper her som bidrar til denne oppgangen. Kjøretøyer for veg er den største gruppen, og bidro med en økning på i overkant av 600 millioner. Av dette utgjorde personbilimporten rundt en tredjedel. Ellers gikk importen av generelle og spesielle industrimaskiner opp med til sammen 373 millioner.

Strømimporten utgjorde 958 millioner kroner i desember 2010 - en økning på 738 millioner kroner sammenlignet med samme måned i 2009. Dette er den høyeste strømimporten noen gang registrert. Dette skyldes rekordhøy strømpris, men også høy mengde.

Både importen av kjemiske produkter og ferdige varer økte med over 700 millioner kroner.

Tabeller:


Flere tabeller til statistikken

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB