37959
/utenriksokonomi/statistikker/muh/arkiv
37959
Oppgang i handelsoverskuddet
statistikk
2010-12-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varernovember 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Oppgang i handelsoverskuddet

I november ble det eksportert varer for til sammen 71,9 milliarder kroner og importert for rundt 40,8 milliarder. Dette gav en oppgang i handelsoverskuddet på 31,6 prosent fra oktober. Økt eksportverdi for råolje og naturgass bidro betydelig.

Handelsoverskuddet nådde i november sin høyeste verdi siden februar 2010, og eksporten har ikke vært så høy siden desember 2008. Sett i forhold til november i fjor økte verdien av vareeksporten 9,6 prosent. Vareimporten viste en økning på 1,8 prosent for samme periode. En fregatt til forsvaret til en verdi av om lag 3,7 milliarder kroner, som kom i november i fjor, bidro til å trekke ned importøkningen. Hvis man ser bort fra fregatten, ville økningen i handelsoverskuddet fra november i fjor vært på bare 6,2 prosent, mot 21,7 prosent hvis fregatten er inkludert.

Økt oljepris

Den gjennomsnittlige prisen per fat råolje for november 2010 var 546 kroner. Dette er en oppgang på 57 kroner fra oktober og 114 kroner høyere enn i november i fjor. Oljeprisen har ikke vært så høy siden september 2008. Det ble eksportert 46,7 millioner fat i november.

Norge eksporterte 7,5 millioner færre fat i november i år enn i tilsvarende måned i fjor, men prisøkningen førte likevel til at verdien av råoljeeksporten økte med 8,9 prosent, til 25,5 milliarder kroner.

Mer eksport av naturgass

Verdien av naturgasseksporten endte i november på 15 milliarder kroner. Dette er en vekst på 8 prosent fra november i fjor og 9,3 prosent fra oktober i år.

 

Det ble eksportert 9,3 milliarder kubikkmeter naturgass i gassform i november 2010. Dette er en økning på 6,5 prosent fra november i fjor.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-novemberEndring i prosentNovemberEndring i prosent
 2009201020092010
 
1 Import 391 079 410 3684,940 02340 7511,8
2 Eksport 683 213 708 9393,865 58071 8599,6
Av dette      
Råolje 220 501 256 05816,123 38325 4678,9
Naturgass 176 393 141 750-19,613 84114 9558,0
Kondensater6 4775 913-8,7 678 429-36,7
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 279 841 305 2189,127 67831 00812,0
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 292 134 298 5712,225 55731 10821,7
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-111 237-105 151-12 345-9 744 .
 

Økning i bilimporten

Importverdien av varer utenom skip og oljeplattformer var på 40,8 milliarder kroner. Dette er opp 1,8 prosent fra november i fjor.

Importverdien av kjøretøy for veg økte med 896 millioner kroner, til 4,4 milliarder. Antall importerte biler var om lag 19 000, og dette er den høyeste bilimporten siden oktober 2007. For øvrig økte importen av metaller, unntatt jern og stål, med 635 millioner kroner til 1,4 milliarder. Dessuten var importen av elektrisk strøm 400 millioner kroner høyere enn på samme tid i fjor. Importverdien for andre ferdige varer økte med 485 millioner til 3,1 milliarder kroner i forhold til november i fjor.

Størst nedgang fant sted i gruppen andre transportmidler, hvor importen falt markant med 4,5 milliarder kroner. Dette er imidlertid en gruppe som består hovedsakelig av fly, helikoptre og andre spesialfartøyer, og handelen kan dermed variere mye fra måned til måned. Nedgangen må sees i sammenheng med den nevnte fregatten til om lag 3,7 milliarder kroner som ble levert til forsvaret i november i fjor.

Større eksport av fisk, metaller og industrimaskiner

Eksport av varer utenom skip, oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensater endte på 31 milliarder kroner i november 2010, som er det høyeste tallet siden oktober 2008. Dette utgjør en oppgang på 3,3 milliarder, eller 12 prosent, fra november i fjor.

Størst økning sammenlignet med november i fjor finner vi i gruppen for metaller unntatt jern og stål, som økte med 993 millioner kroner, til 4,1 milliarder, samt i gruppen for generelle industrimaskiner hvor eksportverdien økte med 1,1 milliarder til 2,5 milliarder kroner.

Eksporten av fisk fortsatte den sterke trenden og endte på 5,5 milliarder kroner, som er 844 millioner kroner høyere enn i november i fjor, men noe lavere enn foregående måned.

Eksportverdien for raffinerte mineraloljeprodukter falt med 877 millioner til 1,9 milliarder kroner sett i forhold til november i fjor. Flytende propan og butan endte på 1,6 milliarder kroner, som innebærer et fall på 537 millioner kroner i samme periode.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB