37961
/utenriksokonomi/statistikker/muh/arkiv
37961
Fortsatt rekordhøy fiskeeksport
statistikk
2010-11-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med vareroktober 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fortsatt rekordhøy fiskeeksport

I oktober ble handelsoverskuddet på 23,4 milliarder kroner. Dette er en nedgang, både sammenliknet med forrige måned og med oktober i fjor. Fiskeeksporten var imidlertid rekordhøy, med en oppgang på 21 prosent fra oktober i fjor.

Det ble eksportert varer - unntatt skip og oljeplattformer - for 64,5 milliarder kroner i oktober, mens importen endte på 41,1 milliarder kroner. Importen hadde en økning på 6,7 prosent sammenliknet med tilsvarende måned i fjor, og handelsoverskuddet gikk ned med 11,5 prosent. Fallet kan forklares av høyere import, samt redusert eksport av råolje.

Fall i råoljeeksporten

Eksportverdien for råolje var på 22,5 milliarder kroner i oktober. Dette er en nedgang på 5,4 prosent fra oktober i fjor. Fortsatt påvirkes volumtall for råolje av vedlikeholdsarbeid. Mens det i oktober i fjor ble eksportert 58,0 millioner fat, var tilsvarende tall for oktober i år 45,9 millioner. Prisen per fat råolje var langt høyere i oktober i år, med 489 kroner per fat, mot kun 409 kroner ett år tidligere. Sammenliknet med september i år, ble det eksportert færre fat råolje til en noe høyere pris.

Høyere naturgasseksport

Eksportverdien for naturgass utgjorde 13,7 milliarder kroner i oktober i år, noe som var 10 prosent høyere enn oktober i fjor. Oppgangen forklares med et noe høyere eksportvolum. Eksporttallene for naturgass har nå tatt seg opp igjen etter noen måneder med lave volumer.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-oktoberEndring
i prosent
OktoberEndring
i prosent
 2009201020092010
 
1 Import 351 056     369 594     5,3     38 510     41 078     6,7
2 Eksport 617 633 636 3993,064 94564 480-0,7
Av dette      
Råolje 197 118 230 59117,023 72722 452-5,4
Naturgass 162 552 126 795-22,012 42213 68110,1
Kondensater5 7995 484-5,4 277 42754,2
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 252 163 273 5298,528 51827 920-2,1
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 266 577 266 8050,126 43523 401-11,5
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-98 892-96 065.-9 991-13 158.
 

Økt fiskeeksport

I oktober var eksportverdien fra Fastlands-Norge på 27,9 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 2,1 prosent fra oktober 2009.

Fiskeeksporten oversteg rekorden fra september på 5,6 milliarder og landet på 5,8 milliarder kroner. Dette er en oppgang på hele 21 prosent sammenliknet med oktober i fjor. Eksporten av fersk laks sto for 2,2 milliarder kroner av total fiskeeksport, en økning på nærmere 700 millioner kroner i forhold til oktober i fjor.

Nedgang innenfor både eksport og import av maskiner

Utførselen av maskiner og transportmidler beløp seg til 5,7 milliarder kroner og lå omtrent på samme nivå som fiskeeksporten. For maskiner og transportmidler representerte dette et fall på 17 prosent i forhold til oktober i fjor. Flere undergrupper bidro til nedgangen. Blant annet falt eksporten av generelle industrimaskiner med 31 prosent til 1,3 milliarder kroner, og eksporten av maskiner for spesielle industrier med 35 prosent til 974 millioner kroner.

Import av maskiner og transportmidler, som er det vi tar inn mest av, viste en nedgang på 7 prosent totalt sett. Innad i gruppen var det en del variasjon. Telekommunikasjonsapparater gikk opp med 13 prosent til 1,7 milliarder kroner, mens importen av kjøretøy for vei steg med 17 prosent og endte på 4,1 milliarder kroner. Ser man på personbilimporten, har denne gått opp fra 2,3 milliarder kroner i oktober i fjor til 2,5 milliarder kroner i oktober i år. Dette tilsvarer en økning på nesten 800 biler. Importen av andre transportmidler, som i hovedsak innbefatter fly og spesialfartøyer og derfor varierer mye, falt med 63 prosent til 971 millioner kroner. Kraftmaskiner og generelle industrimaskiner var også blant gruppene som hadde en nedgang i forhold til oktober 2009.

Økning for metaller

Metallene hadde økte eksportverdier sammenliknet med oktober i fjor. Metaller, unntatt jern og stål, som er den største gruppen, steg med 9 prosent og endte på 3,8 milliarder kroner. Eksporten av jern og stål beløp seg til 1,1 milliarder kroner, en økning på 7 prosent fra oktober i fjor. Den største prosentvise veksten finner vi for varer av metaller, som gikk opp med 42 prosent og endte på 941 millioner kroner i oktober.

Raffinerte mineraloljeprodukter falt til sammenlikning kraftig i samme periode. Fallet fra 2,5 milliarder til 949 millioner kroner representerer en nedgang på 62 prosent.

Vekst i importen av malmer og kjemiske produkter

Importen av kjemiske produkter nådde 4,4 milliarder kroner i oktober, en økning på 14 prosent fra oktober i fjor, mens jern- og stålimporten viste en oppgang på 13 prosent og endte på 1,0 milliard kroner. Malmer og avfall av metall, som i hovedsak benyttes som innsatsvarer i industrien, steg samtidig med hele 88 prosent til 2,6 milliarder kroner.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB