37963
/utenriksokonomi/statistikker/muh/arkiv
37963
Rekordeksport av fisk
statistikk
2010-10-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerseptember 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordeksport av fisk

I september eksporterte vi varer for 64 milliarder kroner, mens vi importerte varer for 40,5 milliarder. Handelsbalansen ble dermed 23,4 milliarder, opp 9,1 prosent fra september i fjor.
Det var spesielt økningen i eksport av råolje og fisk som bidro til denne oppgangen.

Handelsoverskuddet i september var høyere enn for tilsvarende måned i fjor. September var imidlertid den måneden som har hatt lavest handelsoverskudd hittil i år, bortsett fra august. Det relativt lave overskuddet i september kan forklares ved lavere eksport av naturgass og relativt høy import. Eksporten av olje og naturgass har økt fra forrige måned, men som i august har planlagt vedlikeholdsarbeid påvirket eksporten av råolje og naturgass også i september.

Eksportverdien for råolje opp

Eksporten av råolje utgjorde 24,5 milliarder kroner i september. Sammenlignet med september i fjor er dette en oppgang på 4,6 milliarder kroner, eller 23 prosent. Hovedforklaringen her ligger i veksten i råoljeprisen. Den gjennomsnittlige prisen på råolje var i september 479 kroner fatet, 80 kroner høyere enn september i fjor. Antall fat økte med 1,2 millioner, eller 2,5 prosent.

Volumnedgang i naturgasseksporten

Eksportverdien for naturgass gikk ned 2,7 milliarder kroner, eller 24,5 prosent, sammenlignet med september i fjor. Den endte dermed på 8,4 milliarder. Fallet i eksportverdien skyldes en reduksjon i eksportvolumet av naturgass i gassform på 1,8 milliarder kubikkmeter.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-septemberEndring
i prosent
SeptemberEndring
i prosent
 2009201020092010
 
1 Import 312 546      327 5074,8      37 816      40 5357,2
2 Eksport 552 688 572 3253,659 31563 9827,9
Av dette      
Råolje 173 391 208 14020,019 95324 53323,0
Naturgass 150 130 113 114-24,711 1328 409-24,5
Kondensater5 5225 347-3,2 550 71229,4
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 223 645 245 7249,927 68130 3279,6
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 240 142 244 8181,921 49923 4479,1
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-88 901-81 783.-10 135-10 208.
 

Rekordeksport av makrell og laks

Eksportverdien for alle varer unntatt råolje, naturgass, kondensater, skip og oljeplattformer endte på 30,3 milliarder kroner. Dette er en oppgang på 2,6 milliarder kroner, eller 9,6 prosent sammenlignet med september i fjor.

Størst vekst var det i fiskeeksporten. Rekordeksport av fryst makrell og fersk oppdrettslaks bidro til at gruppen for fisk hadde en samlet eksportverdi på 5,6 milliarder i september. Dette er en vekst på 1,8 milliarder kroner i forhold til i fjor. Stor økning var det også i gruppen bearbeidede varer som gikk opp 910 millioner, og endte på 6,7 milliarder. Innenfor denne gruppen steg aluminiumseksporten med 406 millioner kroner, nikkeleksporten gikk opp 282 millioner, mens jern og stål eksporten økte med 181 millioner. I motsatt retning trakk eksportverdien for varer av metaller, som gikk ned 300 millioner fra september i fjor.


Eksportverdien for raffinerte mineraloljeprodukter viste størst fall, og endte på 2,4 milliarder kroner, Dette er en nedgang på 506 millioner sammenlignet med september i fjor. Nedgang var det også i varegruppene propan og butan som utgjorde en milliard, en reduksjon på 222 millioner kroner fra september i fjor.

Høyere importverdi - økning i flere av varegruppene

Importen av varer unntatt skip oljeplattformer endte på 40,5 milliarder kroner i september, opp 2,7 milliarder kroner, eller 7,2 prosent fra september i fjor.

Størst økning sammenlignet med september i fjor var det i gruppen malmer og avfall av metall som gikk opp med 840 millioner, og endte på 2 milliarder kroner. Importverdien av klær og tilbehør hadde en samlet verdi på 1,9 milliarder og økte med 341 millioner. Andre grupper som vokste sterkt i samme periode var uorganiske kjemiske produkter med en oppgang på 327 millioner og elektrisk strøm som økte med 282 millioner.


Importverdien for maskiner og transportmidler utgjorde 14,1 milliarder kroner, en nedgang på 348 millioner sammenlignet med september i fjor. Innenfor denne gruppen var det andre transportmidler som viste størst nedgang, med 602 millioner. Importen av industrimaskiner gikk også ned, hvorav generelle industrimaskiner falt med 299 millioner. En oppgang i importverdien av telekommunikasjonsapparater på 266 millioner dempet imidlertid nedgangen noe for hovedgruppen sett under ett.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB