37967
/utenriksokonomi/statistikker/muh/arkiv
37967
Handelsoverskuddet økte fra juni til juli
statistikk
2010-08-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerjuli 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Handelsoverskuddet økte fra juni til juli

I juli ble det eksportert varer utenom skip og oljeplattformer for 61,7 milliarder kroner, mens importen endte på 33,3 milliarder. Handelsoverskuddet ble dermed på 28,4 milliarder. Det er en oppgang på 2,9 milliarder fra juni, men en nedgang på 1,6 milliarder kroner fra juli 2009.

Oppgangen i handelsbalansen fra juni til juli i år skyldes at importtallene var relativt sett høyere i juni enn i juli. Fallet i handelsoverskuddet sammenliknet med juli i fjor kan forklares med høyere import og redusert eksport i juli i år.

Høy råoljepris i juli

Eksportverdien for råolje var på 23,2 milliarder kroner i juli, som kun er en marginal nedgang fra juli i fjor. Det var imidlertid stor forskjell i fordelingen mellom pris og volum. Antall eksporterte fat var 48,0 millioner i juli i år, mot 56,5 millioner fat i tilsvarende måned i fjor. Prisen per fat råolje var på den annen side langt høyere, 485 kroner per fat i juli i år, mot kun 412 kroner ett år tidligere. Sammenliknet med juni i år var både prisen per fat og antall fat noe lavere sist måned. For årets syv første måneder var det en nedgang i råoljeeksporten målt i antall fat på 8 prosent sett i forhold til perioden januar til juli i fjor. Tilsvarende viste prisen på råoljen en oppgang på hele 35 prosent.

Lavere naturgasseksport

Eksportverdien for naturgass utgjorde 11,4 milliarder kroner i juli i år, noe som var 6,5 prosent lavere enn i juli i fjor. Nedgangen forklares med mindre eksportert volum. Eksporttallene for naturgass i juni i år var også høyere enn måneden etter, og forklaringen på denne forskjellen er et større eksportvolum i juni.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-juliEndring i prosentJuliEndring i prosent
 2009201020092010
 
1 Import 241 027      250 9284,1      32 482      33 3212,6
2 Eksport 436 603 451 8683,562 42261 700-1,2
Av dette      
Råolje 131 369 163 52324,523 26323 248-0,1
Naturgass 127 65895 616-25,112 15111 358-6,5
Kondensater4 6493 582-23,0 785 8518,4
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 172 926 189 1479,426 22326 2440,1
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 195 576 200 9402,729 94128 379-5,2
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-68 101-61 782.-6 258-7 077.
 

Økt eksport av metaller, kjemiske produkter og fisk

I juli var eksportverdien for varer utenom skip, oljeplattformer, råolje, gass og kondensater på 26,2 milliarder kroner. Dette er en svært liten nedgang fra juli 2009.

Utførselen av kjemiske produkter i juli endte på 3,5 milliarder kroner, opp 760 millioner, eller 27,5 prosent, fra juli i fjor. Blant varene innenfor denne gruppen økte undergruppen andre kjemiske produkter og dessuten både organiske og uorganiske kjemiske produkter. Disse tre hadde en samlet vekst i eksportverdien på 556 millioner kroner i juli.

Blant metallene steg eksportverdien for jern og stål med 368 millioner kroner, eller hele 48,2 prosent. For andre metaller var økningen i samme periode 717 millioner kroner - det vil si 26,6 prosent. Metallvarene derimot viste en nedgang på 532 millioner kroner, som tilsvarer 47,8 prosent.

I tillegg økte fiskeeksporten med 484 millioner, eller 14,9 prosent - til 3,7 milliarder i juli i år.

I motsatt retning trakk gruppen maskiner og transportmidler. Her gikk eksporten ned med 2,3 milliarder og endte på 4,9 milliarder kroner. Flere undergrupper bidro til denne nedgangen.

Flere importerte kjøretøy, men færre maskiner

Importen av varer utenom skip og oljeplattformer beløp seg til 33,3 milliarder kroner i juli. Det er en liten oppgang på 2,6 prosent sammenliknet med tilsvarende måned i fjor.

Varegruppen maskiner og transportmidler, som sto for 38 prosent av total import, viste liten endring totalt sett, men innad i gruppen var det en del variasjon. Kjøretøyer for veg var en av varegruppene med vekst - opp 693 millioner kroner, eller 26,0 prosent, fra juli 2009. Det totale antallet importerte kjøretøy endte dermed på 54 000 - en økning på rundt 7 500. Innførselen av telekommunikasjonsapparater steg også i denne perioden. Oppgangen her var på 132 millioner kroner, tilsvarende 9,2 prosent.

Importen av ulike typer maskiner viste derimot en nedgang sammenliknet med juli i fjor. Generelle industrimaskiner samt kraftmaskiner og -utstyr gikk ned med henholdsvis 175 millioner og 218 millioner kroner, mens importen av maskiner for spesielle industrier falt med 98 millioner og metallbearbeidingsmaskiner med 21 millioner kroner. De prosentvise endringene fra juli i fjor varierte mellom 7,8 og 26,1 prosent for disse maskintypene.

Importen av metaller unntatt jern og stål viste en oppgang på 286 millioner kroner, eller hele 51,6 prosent, mens importen av jern og stål falt med 74 millioner kroner. Malmer og avfall av metall, som i hovedsak benyttes som innsatsvarer i industrien, gikk samtidig ned 643 millioner kroner eller 44,8 prosent.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB