37971
/utenriksokonomi/statistikker/muh/arkiv
37971
Lav oljeeksport i mai
statistikk
2010-06-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varermai 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lav oljeeksport i mai

I mai eksporterte vi varer for 61,2 milliarder kroner, mens importen beløp seg til 34,7 milliarder. Både eksporten og importen økte sammenlignet med samme måned i fjor, og gav et handelsoverskudd mai i år på 26,6 milliarder kroner.

Verdien av vareeksporten økte med 10,3 prosent fra mai i fjor, men gikk ned 3,7 prosent fra april 2010. Nedgangen i eksportverdien fra måneden før kan forklares med nedgangen i råoljeeksporten. Både fastlandseksporten og eksportverdien for naturgass økte i samme periode.

Oljeeksporten ned i mai

I mai endte eksportverdien for råolje på 20 milliarder kroner. Både eksportert verdi og volum var lavere enn tidligere måneder i år. Antall eksporterte fat var særlig lavt, 42 millioner, mot 50,3 millioner samme måned i fjor. Det var flere årsaker til den lave oljeeksporten. Blant annet var lagerendringer med på å svekke resultatet, samtidig som enkelte felter var nede i mai.

Gjennomsnittsprisen per fat råolje var 476 kroner i mai, ned 30 kroner fra april, men opp 105 kroner sammenlignet med mai i fjor.

Økt eksport av naturgass

Verdien av naturgasseksporten endte i mai på 14,4 milliarder kroner. Dette er opp 15,5 prosent fra foregående måned og en økning på 9 prosent fra mai i fjor.

Det ble eksportert 8,5 milliarder kubikkmeter naturgass i gassform. Dette er en økning fra både april og ett år tilbake.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-mai   Endring
i prosent
Mai   Endring
i prosent
 2009201020092010
 
1 Import    172 402    174 7871,4    33 289    34 6964,2
2 Eksport 316 632 323 2372,155 53461 24710,3
Av dette      
Råolje89 399 116 05429,818 70020 0067,0
Naturgass 103 52871 559-30,913 18014 3679,0
Kondensater2 7272 243-17,71 183 478-59,6
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 120 977 133 38110,322 47226 39617,5
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 144 229 148 4502,922 24526 55219,4
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-51 425-41 406.-10 817-8 300.
 

Mer fisk til USA

Eksporten av varer utenom skip, oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensater kom opp i 26,4 milliarder kroner i mai. Sammenlignet med mai i fjor tilsvarer dette en vekst på 3,9 milliarder kroner, eller 17,5 prosent.

Flere varegrupper styrket eksporten i mai. Størst vekst viste gruppen for bearbeidde varer som endte på 6 milliarder i mai, opp 1,6 milliarder fra mai i fjor. Her økte metaller unntatt jern og stål med 1,3 milliarder - til 3,5 milliarder kroner.

Også utførselen av kjemiske produkter økte i årets femte måned, opp 732 millioner fra mai forrige år. Kjemikalieeksporten for mai endte dermed på 3,4 milliarder kroner.

Eksportverdien for fisk var 3,8 milliarder i mai, en oppgang fra året før på 550 millioner eller 17,2 prosent. Frankrike var vårt største marked også i mai, men fiskesykdom i Chile har, over tid, gitt norsk eksportvekst i andre markeder. Særlig eksporten til USA har økt kraftig, med hele 64 prosent, en økning på 82 millioner kroner fra mai 2009. I perioden januar til mai var eksportverdien for fisk til USA nær doblet, fra 541 millioner i fjor til 956 millioner i år.

I gruppen maskiner og transportmidler falt derimot eksporten. Eksportverdien ble redusert med 1,2 milliarder og endte på 4,8 milliarder kroner. Samlet nedgang for generelle industrimaskiner og maskiner for spesielle industrier var på over 800 millioner kroner.

Markert oppgang i bilimporten

Importverdien av varer utenom skip og oljeplattformer endte på 34,7 milliarder kroner. Dette er en oppgang på 4,2 prosent fra mai 2009. Derimot gikk denne importen ned med 4,7 prosent fra april i år.

Kjøretøy for veg viste en oppgang på 26,4 prosent fra mai i fjor og endte på 3,7 milliarder kroner. Det ble importert 15 100 biler i mai, som er 4 650 flere enn samme måned sist år. Malmer og avfall av metall økte med 650 millioner i samme periode, mens importen av elektrisk strøm var 497 millioner kroner høyere enn på samme tid i fjor.

Importen av andre transportmidler var 731 millioner kroner lavere i mai i år enn samme måned i fjor. Sammen med nedgangen i maskiner for spesielle industrier, som falt med 324 millioner kroner, samt generelle industrimaskiner, som sank 441 millioner kroner, sørget dette for en nedgang på 736 millioner kroner for hovedgruppen maskiner og transportmidler. Dette til tross for oppgangen i bilimporten.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB