37973
/utenriksokonomi/statistikker/muh/arkiv
37973
Økt eksport i april
statistikk
2010-05-18T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerapril 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt eksport i april

Eksportverdien for varer i april kom opp i 63,6 milliarder kroner, mens importen endte på 36,5 milliarder kroner. Dette gav et handelsoverskudd i april på 27,1 milliarder kroner, opp 3,7 milliarder fra april 2009.

I april økte handelsbalansen med 15,9 prosent fra april året før. Eksporten i samme periode steg med 11,1 prosent, mens importen gikk opp 7,7 prosent. Det er særlig eksportverdien for råolje som styrker apriltallene, men også fastlandseksporten økte sammenlignet med april 2009.

Høy råoljepris i april

Eksportverdien for råolje var på 25,8 milliarder kroner i april, opp 1,6 milliarder fra måneden før. Antall eksporterte fat råolje var på samme nivå som i mars, men gjennomsnittsprisen per fat økte fra 473 kroner i mars til 506 kroner i april. Sammenlignet med april 2009 har prisen økt med 173 kroner, fra 333 kroner per fat. Ikke siden september 2008 har oljeprisen vært så høy - over 500 kroner.

Lavere naturgasseksport

Eksporten av naturgass i gassform utgjorde 12,3 milliarder kroner i april i år, og eksportverdien var 15 prosent lavere enn april i fjor. Nedgangen forklares både med mindre eksportert volum og lavere pris.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-aprilEndring i prosentAprilEndring i prosent
 2009201020092010
 
1 Import 139 113      140 1910,8      33 904      36 5097,7
2 Eksport 261 097 262 0610,457 29663 63111,1
Av dette      
Råolje70 69996 04835,918 46025 82839,9
Naturgass90 34957 192-36,715 15312 435-17,9
Kondensater1 5441 76514,3 233 472 102,4
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater98 505 107 0568,723 44924 8966,2
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 121 985 121 870-0,123 39227 12215,9
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-40 608-33 135.-10 455-11 613.
 

Økt eksport av kjemiske produkter og fisk

I april var eksportverdien for varer utenom skip, oljeplattformer, råolje, gass og kondensater på 24,9 milliarder kroner. Dette er en oppgang fra april 2009 på 1,4 milliarder kroner, eller 6 prosent.

Utførselen av kjemiske produkter endte på 3,7 milliarder kroner, opp 869 millioner eller 31 prosent fra april i fjor. Her økte både andre kjemiske produkter og organiske kjemiske produkter.

I tillegg økte fiskeeksporten med 368 millioner til 3,5 milliarder i april. Vi eksporterte mest fisk til Frankrike, til en verdi av 407 millioner.

Også eksportverdien for bearbeidde varer steg i april. Det var særlig metaller som trakk opp eksportverdien med en samlet vekst på 1,3 milliarder kroner.

I motsatt retning trakk gruppen maskiner og transportmidler. Her gikk eksporten med 1,1 milliard og endte på 4,7 milliarder kroner. Flere undergrupper bidro til denne nedgangen.

Økt import av malmer og biler

Importverdien i april for varer utenom skip og oljeplattformer utgjorde 36,5 milliarder kroner, mot 33,9 milliarder i april i fjor.

Vi importerte malmer og avfall av metall til en verdi av 2,9 milliarder kroner, nær en dobling sammenlignet med april 2009.

Innførselen av maskiner og transportmidler var på 13,3 milliarder i april, ned 154 millioner kroner fra april i fjor. Her gikk importen av generelle industrimaskiner ned, mens importen av kjøretøy for vei økte. Bilimporten steg med 903 millioner kroner og endte på totalt 2,1 milliarder i april. Tyske og japanske biler utgjorde halvparten av bilimporten, av totalt 14 800 biler.

Hovedgruppen bearbeidde varer utgjorde 5,7 milliarder kroner i april i år, om lag uendret fra samme måned i fjor. Her økte importen av metaller unntatt jern og stål, mens jern og stål trakk ned.

Endringer i utenrikshandelsstatistikken for 2008 og 2009

Fra 18. mai 2010 klokka 10.00 er ssb.no oppdatert med endelige tall for 2009 og korrigerte endelige tall for 2008. Endringene er foretatt på http://www.ssb.no/muh/mu2008/ , http://www.ssb.no/muh/mu2009/ og i Statistikkbanken.

 

Merk at 2009-tallene i alle tabellene i Statistikkbanken unntatt 03002 ble oppdatert kl 10.42. Tabell 03002 var oppdatert kl 10.00.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB