37975
/utenriksokonomi/statistikker/muh/arkiv
37975
Sterk økning i importen
statistikk
2010-04-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varermars 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk økning i importen

I mars ble det eksportert varer for til sammen 70,5 milliarder kroner og importert for 41,5 milliarder. Handelsbalansen for mars endte dermed på 29 milliarder kroner, ned 7,5 prosent fra mars i fjor, og 10,4 prosent fra februar i år.

Den samlede importverdien økte med 5,1 milliarder kroner sammenliknet med mars i fjor, mens eksportverdien viste en oppgang på 2,8 milliarder kroner. Stor import av kjøretøy for veg er viktigste årsak til den økte importen sammenliknet med mars i fjor. Importverdien for mars 2010 er den høyeste siden oktober 2008. Bak økningen i eksportverdien ligger en sterk oppgang i eksportverdien for råolje, kombinert med en betydelig nedgang i naturgasseksporten.

Oppgang i prisen for råolje

Eksportverdien for råolje endte på 24,3 milliarder kroner i mars. Sammenliknet med samme måned i fjor er dette en oppgang på 6,1 milliarder kroner, til tross for en nedgang i antall fat eksportert fra 56 millioner i mars i fjor til 51 millioner i mars i år. Oppgangen i eksportverdien skyldes en betydelig vekst i oljeprisen gjennom det siste året. Den gjennomsnittlige prisen per fat råolje endte på 473 kroner i mars 2010, 149 kroner mer enn samme måned året før.

Naturgass - økt volum, men lavere eksportverdi

Eksportverdien for naturgass endte på 15,4 milliarder kroner i mars i år, ned hele 7,4 milliarder fra mars i fjor. Her er det viktig å påpeke at 1. kvartal i 2009 var det sterkeste kvartalet noensinne for norsk naturgasseksport, med årsak i det høye prisnivået ved årsskiftet 2008-2009. Sammenliknet med februar i år har eksportverdien for naturgass i gassform økt med 1 milliard kroner.

Eksportvolumet for naturgass i gassform endte på 9,7 milliarder kubikkmeter for mars i år, opp 766 millioner kubikkmeter fra samme måned i fjor og opp 699 millioner kubikkmeter fra februar i år.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-mars  Endring
i prosent
Mars  Endring
i prosent
 2009201020092010
 
1 Import     105 232     102 449-2,6     36 382     41 49714,1
2 Eksport 199 224 198 121-0,667 75970 5274,1
Av dette      
Råolje52 34969 86533,518 14624 26533,7
Naturgass70 48044 757-36,522 72815 354-32,4
Kondensater1 3111 294-1,3 528 5402,2
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater75 08582 2069,526 35730 36815,2
4 Handelsbalanse med varer (2-1)93 99395 6721,831 37729 030-7,5
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-30 147-20 243.-10 025-11 129.
 

Økt eksport av raffinerte mineraloljeprodukter, metaller og fisk

I mars ble det eksportert varer unntatt råolje, naturgass, kondensater, skip og oljeplattformer for 30,4 milliarder kroner. Dette er en oppgang på 4 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter hadde størst oppgang, og økte med hele 1,8 milliarder sammenlignet med mars i fjor. I tillegg økte eksporten av metaller unntatt jern og stål med 1,3 milliarder, og endte på 3,6 milliarder kroner. Eksporten av fisk, krepsdyr og bløtdyr endte på 4,5 milliarder, opp 1 milliard kroner fra mars 2009. Både volum- og prisøkning for eksport av fersk oppdrettslaks betydde mye for oppgangen i eksportverdien for denne gruppen.

Maskiner og transportmidler hadde den største nedgangen i eksportverdi sammenliknet med mars i fjor. Med en nedgang på 804 millioner kroner ble det eksportert maskiner og transportmidler for 6,8 milliarder kroner i mars i år. Det var maskiner for spesielle industrier som hadde den største nedgangen innenfor denne gruppen.

Høy import av biler i mars

Importverdien for varer unntatt skip og oljeplattformer endte på 41,5 milliarder kroner i mars. Dette er en oppgang på 14,1 prosent sammenliknet med mars i fjor.

Det er gruppen kjøretøyer for veg som har hatt størst økning sammenliknet med samme måned i fjor, med en oppgang på hele 1,7 milliarder kroner. I mars 2010 ble det importert kjøretøy for veg for 4,4 milliarder, som er den høyeste importverdien siden april 2008.

I tillegg ble det importert malmer og avfall av metall for 2,5 milliarder kroner i mars, en økning på 1,5 milliarder som bidrar betydelig til økningen i importverdien sammenliknet med mars i fjor.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB