37977
/utenriksokonomi/statistikker/muh/arkiv
37977
Sterk råoljeeksport i februar
statistikk
2010-03-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerfebruar 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Sterk råoljeeksport i februar

I februar ble det eksportert varer for til sammen 64 milliarder kroner og importert for rundt 32 milliarder. Handelsbalansen endte dermed på i overkant av 32 milliarder kroner, ned 5,3 prosent fra måneden før, men opp 7,3 prosent fra februar i fjor. Økt eksportverdi av råolje bidro til å styrke handelsbalansen.

Verdien av vareeksporten økte med 699 millioner kroner fra januar i år, men var tilnærmet uendret fra februar i fjor. Økningen i handelsoverskuddet siden februar i fjor skyldes at importen gikk ned med 2,1 milliarder kroner i denne perioden. Selv om den totale eksportverdien holdt seg på samme nivå som februar i fjor, var det stor bevegelse i både naturgass- og råoljeeksporten.

Eksportverdien for råolje opp

Eksportverdien for råolje endte på 24,7 milliarder kroner, og har ikke vært høyere siden oktober 2008.

 

Sammenlignet med januar økte eksportverdien med 18,4 prosent, og fra februar i fjor gikk den opp 51,1 prosent. Veksten i forhold til i fjor skyldes først og fremst en markant økning i pris, men 2,9 millioner flere eksporterte fat bidro også til oppgangen. Sammenlignet med måneden før gikk oljeprisen riktignok ned 3 kroner per fat til 441 kroner per fat.

Mindre eksport av naturgass

Eksportverdien for naturgass endte på 13,8 milliarder kroner i februar i år, ned 1,8 milliarder fra måneden før og hele 9,2 milliarder mindre enn i februar i fjor.

Eksportvolumet av naturgass i gassform endte på 9 milliarder kubikkmeter, kun 0,9 prosent lavere enn samme periode i fjor. Hovedgrunnen til verdinedgangen på 40 prosent var derfor ikke volumendring, men det veldig høye prisnivået ved årsskiftet 2008-2009.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-februarEndring i prosentFebruarEndring i prosent
 2009201020092010
 
1 Import68 85060 927-11,533 86831 723-6,3
2 Eksport 131 466 127 638-2,964 11464 1690,1
Av dette      
Råolje34 20345 60033,316 35624 72151,1
Naturgass47 75229 403-38,422 99113 805-40,0
Kondensater 783 754-3,7 563 140-75,2
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater48 72851 8826,524 20425 5035,4
4 Handelsbalanse med varer (2-1)62 61666 7116,530 24632 4467,3
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-20 122-9 045.-9 664-6 220.
 

Biler demper fallet i importen

Importverdien av varer unntatt skip og oljeplattformer endte på 31,7 milliarder kroner i februar. Dette er en nedgang på 6,3 prosent fra februar i fjor, men opp 8,6 prosent fra måneden før.

Størst økning sammenlignet med februar i fjor var det i gruppen kjøretøyer for veg, som endte på 3,1 milliarder kroner, en oppgang på 639 millioner. En av grunnene til denne økningen var at det ble importert 5 225 flere biler. Andre grupper som vokste sterkt i samme periode, var metaller, unntatt jern og stål, som økte med 486 millioner kroner, samt malmer og avfall av malmer, opp 433 millioner kroner. Importverdien for disse gruppene endte på henholdsvis 927 millioner og 1,7 milliarder kroner. Importen av elektrisk strøm mer enn doblet seg, fra 229 millioner kroner i februar 2009 til 523 millioner i februar i år. Dette er den høyeste importverdien siden oktober 2006.

I motsatt retning trakk gruppen for generelle industrimaskiner, som falt 793 millioner kroner fra februar i fjor til 1,7 milliarder kroner. Importen av jern og stål falt med 391 millioner kroner, og endte på 706 millioner.

Økning i eksportverdien for fisk

Eksportverdien for alle varer unntatt råolje, naturgass, kondensater, skip og oljeplattformer endte på 25,5 milliarder kroner. Dette er en oppgang på 1,3 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Volum- og prisøkning for eksport av fersk oppdrettslaks bidro til at gruppen for fisk hadde en samlet eksportverdi på 4 milliarder kroner i februar. Dette er en økning på 630 millioner i forhold til i fjor.

I tillegg økte gruppen for metaller, unntatt jern og stål med 522 millioner kroner, til 3,2 milliarder. Dette skyldes blant annet volumøkning i eksporten av aluminium sammenlignet med samme måned i fjor.

Maskiner for spesielle industrier hadde størst nedgang, med 335 millioner fra februar i fjor. Eksportverdien for denne gruppen var på 1,1 milliarder kroner i februar i år.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB