37979
/utenriksokonomi/statistikker/muh/arkiv
37979
Nedgang i eksportverdien for råolje
statistikk
2010-02-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerjanuar 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i eksportverdien for råolje

I januar eksporterte vi varer for 63,5 milliarder, mens importen beløp seg til 29 milliarder kroner. Handelsoverskuddet endte dermed på 34,4 milliarder kroner, 3,3 milliarder mer enn i forrige måned. Dette er til tross for lavere eksportverdier for råolje.

En nedgang i importverdien på 3,5 milliarder og liten endring i eksporten økte handelsoverskuddet i januar med 3,3 milliarder sammenliknet med desember. Den lave importen skyldes særlig reduserte verdier for maskiner og transportmidler, mens økt eksport av raffinerte oljeprodukter og naturgass utjevnet nedgangen i råoljeeksporten for januar. Handelsoverskuddet i januar økte også sammenliknet med januar i fjor, dette skyldes i all hovedsak den langt lavere importen i januar i år - ned 6 milliarder kroner.

Reduksjon i eksportvolumet av råolje

Eksporten av råolje gikk ned med 2,8 milliarder sammenlignet med desember, og endte dermed på 20,9 milliarder kroner. Fallet i eksportverdien skyldes en reduksjon i eksportvolumet på hele 7,8 millioner fat, som følge av dårlige værforhold i Nordsjøen. Den gjennomsnittlige prisen økte imidlertid til 444 kr i januar fra 432 i desember.

Sammenlignet med januar i fjor gikk oljeeksporten opp med 3 milliarder. Antall fat som ble eksportert i januar i år var imidlertid langt lavere - 47 millioner fat, mens prisen var betydelig høyere.

Eksportverdien for naturgass ned fra januar i fjor

Det ble eksportert naturgass for 15,6 milliarder kroner i januar, en liten oppgang på 863 millioner - eller 2,9 prosent fra forrige måned. Sammenlignet med januar i fjor gikk eksportverdien for naturgass ned med hele 9,2 milliarder kroner. Hovedforklaringen her ligger i de spesielt høye prisene på naturgass i gassform ved inngangen til 2009.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 JanuarEndring i
prosent
 20092010
 
1 Import     34 981      29 014-17,1
2 Eksport67 35163 459-5,8
Av dette   
Råolje17 84720 87917,0
Naturgass24 76115 598-37,0
Kondensater 220 614 179,1
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater24 52426 3677,5
4 Handelsbalanse med varer (2-1)32 37034 4456,4
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-10 458-2 647.
 

Laveste månedlige importverdi siden 2006

Importen av varer unntatt skip og oljeplattformer endte på 29 milliarder kroner, en nedgang på 17,1 prosent sammenliknet med januar i fjor. Importverdiene har vært lave i en periode, og verdien for januar er den laveste månedlige importverdien siden april 2006. I likhet med forrige måned var det varegruppene maskiner og transportmidler i tillegg til bearbeidede varer som viste størst nedgang.

Importverdien for maskiner og transportmidler utgjorde 10,5 milliarder kroner, en nedgang på 2,4 milliarder sammenliknet med januar i fjor. Innenfor denne gruppen var det generelle industrimaskiner som viste størst nedgang, med 1,1 milliarder kroner eller 43,7 prosent. En oppgang i importverdien for kjøretøyer for vei dempet imidlertid nedgangen noe for varegruppen samlet. Her bør det bemerkes at importen av personbiler var spesielt lav mot slutten av 2008 og første del av 2009.

Videre ble det importert bearbeidede varer for 4,4 milliarder kroner, en nedgang på 1 milliard. Innenfor bearbeidede varer er jern og stål den undergruppen som har hatt størst nedgang, med 600 millioner eller 47,2 prosent.

Økt eksport av raffinerte oljeprodukter

For varer utenom råolje, naturgass, kondensater, skip og oljeplattformer utgjorde eksportverdien 26,4 milliarder kroner. Sammenlignet med januar i fjor er dette en oppgang på 1,8 milliarder kroner.

Størst økning var det i gruppen raffinerte mineraloljeprodukter som gikk opp med 1,8 milliarder, og endte på 3,6 milliarder kroner. Bensin og diesel bidro mest til denne oppgangen. Stor økning var det også i varegruppene propan og butan som utgjorde 2,4 milliarder kroner, en økning på 1,3 milliarder fra januar i fjor.

Eksportverdien for maskiner og transportmidler viste størst fall, med hele 1,2 milliarder kroner sammenlignet med januar i fjor, og endte på 4,8 milliarder. Samtlige eksportverdier for undergruppene ble redusert, med unntak av en mindre økning for kontormaskiner og automatisk databehandlingsutstyr. Det var særlig eksporten av kraftmaskiner og -utstyr som gikk tilbake, med 544 millioner kroner eller ned 56,5 prosent.

Lavere eksportverdi for jern og stål, høyere for nikkel, kjemiske produkter og fisk

Gruppen for bearbeidede varer gikk ned med 340 millioner, og endte på 5,3 milliarder kroner. Innenfor denne gruppen gikk jern og stål tilbake 200 millioner mens aluminium falt med 144 millioner kroner. Nedgangen i eksportverdien for aluminium skyldes hovedsakelig lavere priser i januar i år enn i fjor. Etter bunnivået i mars 2009 har eksportverdien for aluminium vist en positiv utvikling, hovedsakelig grunnet økt eksportert mengde. I motsatt retning trakk eksportverdien for nikkel, som viste en oppgang på 273 millioner sammenlignet med januar i fjor. Veksten i eksportverdien for nikkel skyldes en positiv prisutvikling siden begynnelsen av andre kvartal i 2009. Andre grupper med vekst i eksporten var kjemiske produkter og fisk, med henholdsvis 197 og 182 millioner kroner. I januar eksporterte vi fisk for 3,5 milliarder og kjemiske produkter for 3,5 milliarder kroner.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB