37985
/utenriksokonomi/statistikker/muh/arkiv
37985
Handelsbalansen økte
statistikk
2009-11-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med vareroktober 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Handelsbalansen økte

Eksportverdien for varer i oktober 2009 kom opp i 65 milliarder kroner, mens importen endte på 37,5 milliarder kroner. Både eksport og import av varer økte sammenlignet med foregående måneder, og handelsbalansen på 27,4 milliarder kroner er den høyeste siden juli i år.

I oktober i år økte handelsbalansen med hele 27 prosent fra september. Importverdien i samme periode var omtrent uendret, ned 1 prosent, mens eksporten gikk opp 9 prosent fra september. Det er særlig eksportverdien for råolje som styrker oktobertallene.

Økt råoljepris i oktober

I oktober endte eksportverdien for råolje på 24,1 milliarder kroner, opp 4,3 milliarder fra måneden før. Månedsverdien for eksport av råolje har ikke vært så høy siden oktober 2008. Både antall eksporterte fat og gjennomsnittspris per fat råolje bidro til økte oljeinntekter i oktober i år. Antall fat steg med 8,8 millioner fra september, mens gjennomsnittsprisen per fat råolje var 416 kroner i oktober, mot 402 kroner i foregående måned.

Større eksportvolum for naturgass

Eksportverdien for naturgass utgjorde 12 milliarder kroner i oktober. Dette tilsvarer en økning på 6 prosent, eller 682 millioner kroner fra september i år. Oppgangen forklares i hovedsak med økt eksportmengde sammenlignet med måneden før. Sammenlignet med oktober 2008 var derimot eksportverdien for naturgass halvert.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-oktoberEndring
i prosent
OktoberEndring
i prosent
 2008200920082009
 
1 Import 406 809 349 910-14,044 64737 530-15,9
2 Eksport 796 823 611 858-23,284 18564 953-22,8
Av dette      
Råolje 318 235 195 255-38,626 06024 123-7,4
Naturgass 165 320 158 667-4,025 24911 954-52,7
Kondensater9 2985 799-37,6 322 277-13,9
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 303 970 252 137-17,132 55328 600-12,1
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 390 014 261 948-32,839 53827 423-30,6
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-102 839-97 773.-12 093-8 930.
 

Bearbeidde varer samt maskiner trekker ned oktobereksporten

I oktober var eksportverdien for varer utenom skip, oljeplattformer, råolje, gass og kondensater på 28,6 milliarder kroner. Dette tilsvarer en nedgang fra oktober 2008 på 12 prosent, eller 4 milliarder kroner.

Flere av hovedgruppene viste i oktober en nedgang fra samme måned i fjor. Nedgangen på 1,4 milliarder kroner for bearbeidde varer forklares med mindre eksport av jern og stål, som sank med 572 millioner kroner. Nedgangen på 364 millioner for metaller unntatt jern og stål har også bidratt til denne utviklingen.

For gruppen maskiner og transportmidler var det særlig eksporten av maskiner for spesielle industrier samt kraftmaskiner og utstyr som ble redusert.

Utførselen av kjemiske produkter gikk tilbake med 560 millioner kroner, hvor kunstgjødsel og organiske, kjemiske produkter falt med henholdsvis 265 og 194 millioner kroner hver.

I motsatt retning trakk hovedgruppen matvarer, hvor eksporten steg med 33 millioner kroner fra oktober i fjor. Fiskeeksport utgjorde i hovedsak denne oppgangen.

Mindre import av metallvarer og maskiner

Importverdien i oktober for varer utenom skip og oljeplattformer utgjorde 37,5 milliarder kroner. Tilsvarende import i oktober 2008 var på 44,6 milliarder kroner.

Den største nedgangen viste hovedgruppen bearbeidde varer som gikk tilbake 1,7 milliarder kroner fra oktober i fjor, og endte på 6 milliarder kroner i oktober i år. Her trakk importen av jern og stål samt varer av metaller ned årets oktobertall.

Innførselen av maskiner og transportmidler sank med 1,6 milliarder kroner fra oktober i fjor. Innenfor denne hovedgruppen ble importen av generelle industrimaskiner og maskiner for spesielle industrier redusert med henholdsvis 745 og 654 millioner kroner i samme tidsrom. For gruppen andre transportmidler var det derimot en økning i denne perioden.

Importen av forskjellige ferdige varer endte på 6,2 milliarder kroner i oktober i år, ned 1 milliard fra tilsvarende måned året før.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB