37987
/utenriksokonomi/statistikker/muh/arkiv
37987
Det lave handelsnivået vedvarer
statistikk
2009-10-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerseptember 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Det lave handelsnivået vedvarer

I september ble det eksportert varer for til sammen 59,4 milliarder kroner og importert for 36,8 milliarder. Handelsbalansen endte dermed på 22,6 milliarder kroner. Både eksporten og importen økte i forhold til august måned, men er fortsatt lavere enn fjorårets nivå.

Importen økte med 3 milliarder kroner fra august, men sammenlignet med september 2008 var den 9,6 milliarder kroner lavere. Deler av nedgangen fra fjoråret skyldes at forsvaret importerte en fregatt til en verdi av om lag 3,5 milliarder kroner i september 2008. Hvis fregatten holdes utenfor, blir reduksjonen i importverdien fra september i fjor på 6,1 milliarder kroner.

Eksporten økte med 1,4 milliarder kroner fra august i år, men gikk ned hele 13,7 milliarder i forhold til september i fjor. Redusert pris på råolje er hovedårsaken til denne nedgangen.

Lavere oljepris

Gjennomsnittsprisen per fat råolje ble redusert fra 445 kroner i august til 402 kroner i september. Det ble i tillegg eksportert 2 millioner færre fat i september, og verdien på råoljeeksporten gikk ned 3 milliarder kroner. Prisen per fat olje ble redusert med 154,6 kroner fra september 2008. Selv om antall eksporterte fat økte med 2,1 millioner, eller 4,5 prosent, i samme periode, ble eksportverdien av olje redusert med 6,4 milliarder kroner og endte dermed på 19,8 milliarder kroner. Dette tilsvarer en reduksjon på 24,5 prosent.

Nedgang i eksportverdi for naturgass

Samlet verdi for eksport av naturgass endte på 11,3 milliarder kroner, ned 594 millioner fra august. Sammenlignet med september 2008 var reduksjonen på 1,7 milliarder kroner, dette til tross for at eksportert mengde naturgass i gassform økte med 21,4 prosent.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-septemberEndring
i prosent
SeptemberEndring
i prosent
 2008200920082009
 
1 Import 362 162 310 998-14,146 33136 759-20,7
2 Eksport 712 639 546 882-23,373 06459 394-18,7
Av dette      
Råolje 292 175 171 131-41,426 23919 809-24,5
Naturgass 140 070 146 6414,712 96111 272-13,0
Kondensater8 9775 522-38,51 132 550-51,4
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 271 417 223 587-17,632 73227 762-15,2
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 350 476 235 883-32,726 73322 634-15,3
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-90 745-87 412.-13 599-8 997.
 

Lavere eksportverdi av metaller og raffinerte oljeprodukter

For varer utenom skip, oljeplattformer, råolje, gass og kondensater utgjorde eksportverdien 27,8 milliarder kroner. Sammenlignet med september i fjor er dette en nedgang på 5 milliarder kroner.

I denne perioden har det vært generell nedgang i alle disse hovedgruppene bortsett fra matvarer og levende dyr, som økte med 586 millioner kroner, hvorav fiskeeksporten alene økte med 718 millioner. Størst nedgang var det i gruppen for bearbeidde varer, som falt med 1,9 milliarder kroner. Av disse stod metaller unntatt jern og stål for 985 millioner av nedgangen, hvorav aluminium gikk ned 1 milliard kroner, mens nikkel gikk opp 57 millioner. Jern og stål gikk ned med 746 millioner kroner. Eksporten av raffinerte oljeprodukter ble redusert med 951 millioner kroner. I gruppen for maskiner og transportmidler gikk generelle industrimaskiner ned 911 millioner kroner, mens maskiner for spesielle industrier gikk opp 396 millioner.

Reduksjon i importverdien av maskiner og transportmidler

Det ble importert varer utenom skip og oljeplattformer for 36,8 milliarder kroner i september i år. Sammenlignet med september i fjor er dette en nedgang på 9,6 milliarder kroner. Også for importen har det vært en generell nedgang i alle hovedgruppene. Kraftigst reduksjon fant sted i hovedgruppen ”maskiner og transportmidler” som gikk ned 5,4 milliarder kroner. Store deler av denne nedgangen skyldes innkjøp av en fregatt til en verdi av om lag 3,5 milliarder i september i fjor. Generelle industrimaskiner og maskiner for spesielle industrier falt med henholdsvis 399 og 369 millioner kroner. I undergruppen kjøretøyer for vei gikk varebiler ned med 297 millioner kroner, mens personbiler trakk i motsatt retning med en oppgang på 268 millioner kroner, til en total eksportverdi på 2,1 milliarder kroner. Det var også en markant nedgang i gruppen for bearbeidde varer, som gikk ned 1,5 milliarder kroner. Utslagsgivende for denne nedgangen var importverdien for varer av metall, som gikk ned 440 millioner kroner samt jern og stål, som gikk ned 643 millioner. Blant råvarene endte importverdien for malmer og avfall av metall på 1,2 milliarder kroner, nær en halvering fra september i fjor.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB