37989
/utenriksokonomi/statistikker/muh/arkiv
37989
Nedgang i handelen med utlandet
statistikk
2009-09-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med vareraugust 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i handelen med utlandet

I august ble det importert varer for til sammen 33,1 milliarder kroner og eksportert varer for 58 milliarder kroner. Handelsoverskuddet endte dermed på 24,9 milliarder kroner, ned 5,9 milliarder kroner fra juli.

Nedgangen i handelsoverskuddet fra måneden før kom som en følge av økt import og redusert eksport. Eksportnedgangen skyldtes først og fremst reduksjon i verdien for generelle industrimaskiner og oljeprodukter. I forhold til august i fjor har overskuddet på handelsbalansen blitt redusert med 42 prosent - fra 43 milliarder kroner. Redusert verdi på råolje er den viktigste årsaken til denne nedgangen.

Høyeste oljepris i 2009

Eksporten av råolje endte på 22,8 milliarder kroner i august, 653 millioner kroner lavere enn i måneden før. Denne nedgangen skyldes at eksportvolumet falt med 5,2 millioner fat. Gjennomsnittsprisen per eksporterte fat steg imidlertid med 29 kroner fra juli i år. Sammenlignet med samme måned i fjor var både eksportert kvantum og pris markant lavere i august i år. Fra august 2008 har verdien på råoljeeksporten blitt redusert med 14,3 milliarder kroner.

Små endringer i eksportverdien for naturgass

Verdien for eksport av naturgass endte i august på 11,9 milliarder kroner. Dette er en knapp nedgang på 1,1 prosent fra et år tilbake og et tilsvarende fall fra måneden før. Selv om den totale eksporten av naturgass gikk ned, ble det likevel eksportert 1,5 milliarder kubikkmeter mer gass i gassform enn for ett år siden.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-augustEndring i prosentAugustEndring i prosent
 2008200920082009
 
1 Import 315 831 273 155-13,535 78333 090-7,5
2 Eksport 639 575 488 289-23,778 76258 021-26,3
Av dette      
Råolje 265 936 151 322-43,137 13222 825-38,5
Naturgass 127 109 135 3696,512 00211 866-1,1
Kondensater7 8454 972-36,6 774 323-58,3
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 238 685 196 625-17,628 85423 007-20,3
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 323 743 215 134-33,542 97824 932-42,0
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-77 147-76 530.-6 929-10 083.
 

Nedgang i eksporten for metaller og raffinerte oljeprodukter

Verdien av eksport utenom skip, oljeplattformer, råolje, gass og kondensater endte på 23 milliarder kroner i august. Dette tilsvarer en nedgang på 5,8 milliarder kroner fra august i fjor.

Nedgangen var imidlertid størst i gruppen for bearbeidde varer, som falt med 2,1 milliarder kroner. Av disse stod jern og stål for 996 millioner kroner av nedgangen, mens metaller unntatt jern og stål gikk ned med 894 millioner kroner. Eksporten av raffinerte oljeprodukter ble redusert med 1,1 milliarder kroner til 2,6 milliarder. Flytende propan og butan falt med samme verdi og ble dermed halvert fra august i fjor.

Fiskeeksporten endte på under 3 milliarder kroner for første gang på ett år. Likevel økte eksporten av fisk med 617 millioner kroner fra august i fjor.

Generell nedgang i importen

Det ble i august importert varer utenom skip og oljeplattformer for 33,1 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 2,7 milliarder kroner fra august i fjor, men en oppgang på 1,3 milliarder fra juli.

Den største nedgangen finner man - som for eksporten - i gruppen for bearbeidde varer. Nedgangen fra august i fjor var her på 1,2 milliarder kroner, hvorav metaller, unntatt jern og stål stod for 510 millioner av reduksjonen.

Importverdien innenfor maskiner og transportmidler gikk ned med 902 millioner kroner sammenlignet med året før. Her falt maskiner for spesielle industrier, og generelle industrimaskiner med henholdsvis 595 og 383 millioner kroner. I motsatt retning trakk kraftmaskiner og -utstyr, med en økning på 264 millioner kroner sammenlignet foregående år.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB