37991
/utenriksokonomi/statistikker/muh/arkiv
37991
Økt råoljeeksport styrket handelsbalansen
statistikk
2009-08-17T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerjuli 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt råoljeeksport styrket handelsbalansen

I juli eksporterte vi varer for 62,7 milliarder kroner, mens vi importerte varer for 31,8 milliarder. Handelsbalansen ble dermed på 30,8 milliarder kroner, opp 39 prosent fra juni til juli i år. Økt råoljeeksport bidrar til oppgangen.

Handelsoverskuddet i juli steg med nesten 9 milliarder kroner sammenlignet med måneden før. Økte eksportinntekter fra råolje, fisk og maskiner dro eksporten opp i juli. Importverdien gikk derimot tilbake med 4,4 milliarder kroner sammenlignet med juni i år. Det var særlig personbiler og industrimaskiner som trakk importen ned.

Mer råoljeeksport

Råoljeeksporten i juli endte på 23,5 milliarder kroner, opp 4,3 milliarder fra foregående måned. Eksportverdien var imidlertid 30 prosent lavere i juli i år enn i samme måned i fjor grunnet lavere oljepris. Til tross for at antall eksporterte fat kom opp i 56,5 millioner, det høyeste siden januar i år, førte lav råoljepris til lave eksportinntekter. Gjennomsnittlig pris per fat råolje i juli var på 416 kroner, ned 283 kroner sammenlignet med juli året før og ned 28 kroner fra juni i år.

Lav verdi for naturgass

Samlet eksportverdi for naturgass endte på 12,2 milliarder kroner i juli, ned 22 prosent, eller 3,4 milliarder, fra juli i fjor. Eksportert mengde naturgass i gassform i juli endte på 7,2 milliarder kubikkmeter. Eksportvolumet er om lag uendret fra samme måned i fjor, men viser en oppgang på over 12 prosent fra juni i år.

Utenrikshandelen med varer utenom skip og oljeplattformer. Millioner kroner
 
 Januar-juliEndring i
prosent
JuliEndring i
prosent
 2008200920082009
 
1 Import 280 048       240 104-14,3      39 806       31 820-20,1
2 Eksport 560 813 430 288-23,380 21662 664-21,9
Av dette      
Råolje 228 804 128 497-43,833 62823 478-30,2
Naturgass 115 107 123 5037,315 61412 180-22,0
Kondensater7 0714 649-34,21 040 785-24,5
3 Eksport uten råolje, naturgass og kondensater 209 831 173 639-17,229 93526 220-12,4
4 Handelsbalanse med varer (2-1) 280 765 190 183-32,340 41130 844-23,7
5 Handelsbalanse med varer uten eksport av råolje, naturgass og kondensater (3-1)-70 217-66 466.-9 871-5 600.
 

Eksport av maskiner og fisk øker

I juli endte eksportverdien for varer unntatt skip, oljeplattformer, råolje, gass og kondensater på 26,2 milliarder kroner, mot 29,9 milliarder i juli året før.

Eksportverdien for maskiner og transportmidler økte med over 1 milliard i juli i år sammenlignet med juli i fjor, og endte på 7,1 milliarder kroner. Generelle industrimaskiner mer enn doblet verdien fra juli i fjor, og kom opp i 3,1 milliarder kroner.

Også verdien for fiskeeksport gikk opp med nær 1 milliard i juli - til 3,3 milliarder kroner. Verdien for fiskeeksport har vært høy siden september 2008, med månedsverdier godt over 3 milliarder kroner.

I motsatt retning trakk eksportverdien av bearbeidde varer, som falt med 1,8 milliarder kroner og endte på 5,6 milliarder i juli i år. Som et resultat av svekkede metallpriser viser metaller, unntatt jern og stål, en nedgang på hele 1,2 milliarder kroner i juli mot tilsvarende periode i fjor.

Færre importerte personbiler og industrimaskiner

I juli i år utgjorde importen av varer unntatt skip og oljeplattformer 31,8 milliarder kroner. Tilsvarende import i juli i fjor var på 39,8 milliarder kroner.

Hovedgruppen maskiner og transportmidler viste størst endring fra juli i fjor til juli i år - ned 3 milliarder til 12 milliarder kroner. Varegruppene kjøretøy for veg, maskiner for spesielle industrier og generelle industrimaskiner trakk importen ned med henholdsvis 797 millioner, 552 millioner og 520 millioner kroner.

Også hovedgruppen bearbeidde varer viste en nedgang tilsvarende 2 milliarder kroner i juli sammenlignet med juli 2008. Her stod varer av metaller samt metaller unntatt jern og stål samlet for en tilbakegang på 1,4 milliarder kroner.

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB