Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2017, endelege tal

Innhald

Arkiv for Internasjonale reservar og valutalikviditet - månadleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
21. juni 2011 Mai 2011 Auke i internasjonale reservar
23. mai 2011 April 2011 Auke i internasjonale reservar
26. april 2011 Mars 2011 Auke i internasjonale reservar
23. mars 2011 Februar 2011 Nedgang i internasjonale reservar
21. desember 2010 November 2010 Reduserte internasjonale reservar
22. november 2010 Oktober 2010 Auke i internasjonale reservar
21. oktober 2010 September 2010 Nedgang i internasjonale reservar
21. september 2010 August 2010 Nedgang i internasjonale reservar
23. august 2010 Juli 2010 Oppgang i internasjonale reservar
21. juli 2010 Juni 2010 Nedgang i internasjonale reservar
21. juni 2010 Mai 2010 Auke i internasjonale reservar
26. mai 2010 April 2010 Nedgang i internasjonale reservar
26. april 2010 Mars 2010 Auke i internasjonale reservar
22. mars 2010 Februar 2010 Auke i internasjonale reservar
9. mars 2010 Januar 2010 Auke i internasjonale reservar

Arkiv for Internasjonale reservar og valutalikviditet - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
21. juni 2011 Mai 2011 Auke i internasjonale reservar
23. mai 2011 April 2011 Auke i internasjonale reservar
26. april 2011 Mars 2011 Auke i internasjonale reservar
23. mars 2011 Februar 2011 Nedgang i internasjonale reservar
21. desember 2010 November 2010 Reduserte internasjonale reservar
22. november 2010 Oktober 2010 Auke i internasjonale reservar
21. oktober 2010 September 2010 Nedgang i internasjonale reservar
21. september 2010 August 2010 Nedgang i internasjonale reservar
23. august 2010 Juli 2010 Oppgang i internasjonale reservar
21. juli 2010 Juni 2010 Nedgang i internasjonale reservar
21. juni 2010 Mai 2010 Auke i internasjonale reservar
26. mai 2010 April 2010 Nedgang i internasjonale reservar
26. april 2010 Mars 2010 Auke i internasjonale reservar
22. mars 2010 Februar 2010 Auke i internasjonale reservar
9. mars 2010 Januar 2010 Auke i internasjonale reservar