22568_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22568
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2010-04-26T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2010, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 318,3 milliardar kroner ved utgangen av mars 2010. Dette er ein auke på 27,4 milliardar kroner frå månaden før.