53593_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
53593
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2011-06-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2011, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 304,8 milliardar kroner ved utgangen av mai 2011. Dette er ein auke på 2,8 milliardar kroner frå månaden før.