282557_tabell_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/maaned-endelige
282557_tabell
statistikk
2017-07-24T08:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2017, endelege tal

Innhald