22548_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22548
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2010-09-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetaugust 2010, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 309,0 milliardar kroner ved utgangen av august 2010. Dette er ein nedgang på 3,5 milliardar kroner frå månaden før.