53585_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
53585
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2011-04-26T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmars 2011, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 292,5 milliardar kroner ved utgangen av mars 2010. Dette er ein auke på 0,3 milliardar kroner frå månaden før.