22536_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22536
Reduserte internasjonale reservar
statistikk
2010-12-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetnovember 2010, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Reduserte internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 284,0 milliardar kroner ved utgangen av november 2010. Dette er ein nedgang på 10,9 milliardar kroner frå månaden før.