22544_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22544
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2010-10-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetseptember 2010, endelege tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 287,8 milliardar kroner ved utgangen av september 2010. Dette er ein nedgang på 21,2 milliardar kroner frå månaden før.