Internasjonale reservar og valutalikviditetjuli 2007, førebelse tal

Innhald

Arkiv for Internasjonale reservar og valutalikviditet - månadleg, endelege tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
22. mars 2011 Januar 2011 Auke i internasjonale reservar
7. mars 2011 Februar 2011 Nedgang i internasjonale reservar
7. februar 2011 Januar 2011 Auke i internasjonale reservar
10. januar 2011 Desember 2010 Auke i internasjonale reservar
7. desember 2010 November 2010 Nedgang i internasjonale reservar
5. november 2010 Oktober 2010 Auke i internasjonale reservar
7. oktober 2010 September 2010 Nedgang i internasjonale reservar
7. september 2010 August 2010 Nedgang i internasjonale reservar
6. august 2010 Juli 2010 Oppgang i internasjonale reservar
7. juli 2010 Juni 2010 Nedgang i internasjonale reservar
7. juni 2010 Mai 2010 Nedgang i internasjonale reservar
7. mai 2010 April 2010 Nedgang i internasjonale reservar
12. april 2010 Mars 2010 Auke i internasjonale reservar
5. mars 2010 Februar 2010 Auke i internasjonale reservar
5. februar 2010 Januar 2010 Auke i internasjonale reservar

Arkiv for Internasjonale reservar og valutalikviditet - månadleg, førebelse tal

Liste med Tidlegare publiseringar
Publiseringsdato Måleperiode Nyheitstittel
22. mars 2011 Januar 2011 Auke i internasjonale reservar
7. mars 2011 Februar 2011 Nedgang i internasjonale reservar
7. februar 2011 Januar 2011 Auke i internasjonale reservar
10. januar 2011 Desember 2010 Auke i internasjonale reservar
7. desember 2010 November 2010 Nedgang i internasjonale reservar
5. november 2010 Oktober 2010 Auke i internasjonale reservar
7. oktober 2010 September 2010 Nedgang i internasjonale reservar
7. september 2010 August 2010 Nedgang i internasjonale reservar
6. august 2010 Juli 2010 Oppgang i internasjonale reservar
7. juli 2010 Juni 2010 Nedgang i internasjonale reservar
7. juni 2010 Mai 2010 Nedgang i internasjonale reservar
7. mai 2010 April 2010 Nedgang i internasjonale reservar
12. april 2010 Mars 2010 Auke i internasjonale reservar
5. mars 2010 Februar 2010 Auke i internasjonale reservar
5. februar 2010 Januar 2010 Auke i internasjonale reservar