22558_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22558
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2010-07-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjuni 2010, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 302,6 milliardar kroner ved utgangen av juni 2010. Dette er ein nedgang på 15,7 milliardar kroner frå månaden før.