53621_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
53621
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2011-03-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetjanuar 2011, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 310,3 milliardar kroner ved utgangen av januar 2011. Dette er ein auke på 3,2 milliardar kroner frå månaden før.