22542_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22542
Auke i internasjonale reservar
statistikk
2010-11-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetoktober 2010, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 294,0 milliardar kroner ved utgangen av oktober 2010. Dette er ein oppgang på 6,2 milliardar kroner frå månaden før.