22562_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22562
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2010-06-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetmai 2010, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 306,2 milliardar kroner ved utgangen av mai 2010. Dette er ein nedgang på 5,1 milliardar kroner frå månaden før.