22566_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/intrevm/arkiv
22566
Nedgang i internasjonale reservar
statistikk
2010-05-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
intrevm, Internasjonale reservar og valutalikviditet, valutastraumar, verdipapir, valutabehaldningFordringer og gjeld overfor utlandet , Utenriksøkonomi
false

Internasjonale reservar og valutalikviditetapril 2010, førebelse tal

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i internasjonale reservar

Førebelse tal viser at dei internasjonale reservane i Noregs Bank utgjorde 308,6 milliardar kroner ved utgangen av april 2010. Dette er ein nedgang på 9,7 milliardar kroner frå månaden før.