Publisert Tittel Åpne
3. mars 2021 Formuesinntektene ga overskudd på driftsbalansen mot utlandet i 2020 Artikkel
2. desember 2020 Stort underskudd på utenrikshandelen for 3. kvartal Artikkel
2. september 2020 Rente- og stønadsbalansen skaper overskudd overfor utlandet Artikkel
3. juni 2020 Sterk rente- og stønadsbalanse Artikkel
4. mars 2020 Fortsatt svak driftsbalanse Artikkel
4. mars 2020 Fordringer og gjeld innlemmes i utenriksregnskapet Artikkel
4. desember 2019 Revisjoner av utenriksregnskapet Artikkel
4. desember 2019 Svakt driftsresultat Artikkel
4. september 2019 Svakt driftsresultat Artikkel
5. juni 2019 Svekket vare- og tjenestebalanse Artikkel
6. mars 2019 Svak rente- og stønadsbalanse Artikkel
5. desember 2018 Største eksport siden tusenårsskiftet Artikkel
5. september 2018 Rekordoverskudd på rente- og stønadsbalansen Artikkel
6. juni 2018 Økt overskudd på driftsbalansen Artikkel
7. mars 2018 Økt overskudd på driftsbalansen Artikkel
6. desember 2017 Fortsatt overskudd på vare- og tjenestebalansen Artikkel
6. september 2017 Underskudd på vare- og tjenestebalansen Artikkel
7. juni 2017 Økt overskudd på driftsbalansen Artikkel