Utenriksregnskap2. kvartal 2017

Innhold

Arkiv for Utenriksregnskap - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
6. september 2017 2. kvartal 2017 2. kvartal 2017
21. desember 2000 3.333333333333333333. kvartal 2000 16,9 milliarder i overskudd
5. desember 2000 3. kvartal 2000 17,7 milliarder kroner i overskudd
24. oktober 2000 2.666666666666666667. kvartal 2000 Rekordoverskudd i august
5. september 2000 2. kvartal 2000 Rekordoverskudd hittil i år
25. juli 2000 1.666666666666666667. kvartal 2000 13,1 milliarder i overskudd
27. juni 2000 1.333333333333333333. kvartal 2000 10,2 milliarder i overskudd
6. juni 2000 1. kvartal 2000 12,6 milliarder i overskudd
28. mars 2000 0.333333333333333333. kvartal 2000 13,6 milliarder i overskudd
29. februar 2000 4. kvartal 1999 9,8 milliarder i overskudd
2. mai 2000 0.666666666666666667. kvartal 2000 13,4 milliarder i overskudd
1. februar 2000 3.666666666666666667. kvartal 1999 10,3 milliarder i overskudd
4. januar 2000 3.333333333333333333. kvartal 1999 4,2 milliarder i overskudd
26. oktober 1999 2.666666666666666667. kvartal 1999 3,0 milliarder i overskudd
31. august 1999 2. kvartal 1999 2,6 milliarder i overskudd
28. september 1999 2.333333333333333333. kvartal 1999 2,2 milliarder i overskudd
30. november 1999 3. kvartal 1999 6,4 milliarder i overskudd
27. juli 1999 1.666666666666666667. kvartal 1999 2,2 milliarder i overskudd
9. februar 2002 2.333333333333333333. kvartal 2000 14,9 milliarder i overskudd
7. juni 2017 1. kvartal 2017 1. kvartal 2017
1. mars 2017 4. kvartal 2016 Økt overskudd på driftsbalansen overfor utlandet
7. desember 2016 3. kvartal 2016 Redusert overskudd på Norges driftsbalanse
7. september 2016 2. kvartal 2016 Lavt overskudd på driftsbalansen overfor utlandet
1. juni 2016 1. kvartal 2016 Redusert overskudd på vare- og tjenestebalansen
2. mars 2016 4. kvartal 2015 Lavere overskudd
2. desember 2015 3. kvartal 2015 Lavere overskudd
2. september 2015 2. kvartal 2015 Høy rente- og stønadsbalanse
3. juni 2015 1. kvartal 2015 Overskuddet på driftsbalansen minker
4. mars 2015 4. kvartal 2014 Positiv rente- og stønadsbalanse
3. desember 2014 3. kvartal 2014 Overskuddet svakt ned
3. september 2014 2. kvartal 2014 Lavere overskudd på driftsbalansen
4. juni 2014 1. kvartal 2014 Overskudd på 118 milliarder kroner
5. mars 2014 4. kvartal 2013 Overskudd på 319 milliarder kroner i 2013
4. desember 2013 3. kvartal 2013 Overskudd på 76 milliarder kroner
4. september 2013 2. kvartal 2013 Overskudd på 90 milliarder kroner
5. juni 2013 1. kvartal 2013 Overskudd på 84 milliarder kroner
6. mars 2013 4. kvartal 2012 Overskudd på 414 milliarder kroner i 2012
5. desember 2012 3. kvartal 2012 Overskudd på 96 milliarder kroner
5. september 2012 2. kvartal 2012 Lavere overskudd
18. juni 2012 1. kvartal 2012 Rekordoverskudd på 137 milliarder kroner
7. mars 2012 4. kvartal 2011 Overskudd på 113 milliarder kroner
2. mars 2011 4. kvartal 2010 Overskudd på 91 milliarder kroner
1. juni 2011 1. kvartal 2011 Overskudd på 73 milliarder kroner
5. september 2011 2. kvartal 2011 Overskudd på 85 milliarder kroner
7. desember 2011 3. kvartal 2011 Overskudd på 118 milliarder kroner
3. mars 2010 4. kvartal 2009 98 milliarder i overskudd på driftsbalansen
2. juni 2010 1. kvartal 2010 Nesten 100 milliarder kroner i overskudd
1. september 2010 2. kvartal 2010 83 milliarder kroner i overskudd
1. desember 2010 3. kvartal 2010 64 milliarder kroner i overskudd
3. september 2004 2. kvartal 2004 12,6 milliarder i overskudd overfor utlandet
27. februar 2001 4. kvartal 2000 18,6 milliarder i overskudd
30. januar 2001 3.666666666666666667. kvartal 2000 22,5 milliarder i overskudd
3. mai 2001 0.666666666666666667. kvartal 2001 18,7 milliarder i overskudd
27. mars 2001 0.333333333333333333. kvartal 2001 21,7 milliarder i overskudd
5. juni 2001 1. kvartal 2001 18,7 milliarder i overskudd
3. juli 2001 1.333333333333333333. kvartal 2001 18,2 milliarder i overskudd
31. juli 2001 1.666666666666666667. kvartal 2001 Overskudd på 16,4 milliarder
4. september 2001 2. kvartal 2001 Stort overskudd i utenriksregnskapet
25. september 2001 2.333333333333333333. kvartal 2001 Overskudd på 23 milliarder
23. oktober 2001 2.666666666666666667. kvartal 2001 Lavere overskudd enn i fjor
4. desember 2001 3. kvartal 2001 Lavere overskudd enn i fjor
21. desember 2001 3.333333333333333333. kvartal 2001 Utenriksoverskuddet minket i oktober
29. januar 2002 3.666666666666666667. kvartal 2001 Laveste overskudd siden desember 1999
4. april 2002 0.333333333333333333. kvartal 2002 Overskudd på 17,2 milliarder
26. februar 2002 4. kvartal 2001 Stort overskudd i utenriksregnskapet i 2001
30. april 2002 0.666666666666666667. kvartal 2002 Lavere overskudd
31. juli 2002 1.666666666666666667. kvartal 2002 3 milliarder lavere overskudd enn i april
14. juni 2002 1. kvartal 2002 21,9 milliarder i overskudd
3. september 2002 2. kvartal 2002 16,8 milliarder i overskudd
2. juli 2002 1.333333333333333333. kvartal 2002 Nytt høyt overskudd i april
29. oktober 2002 2.666666666666666667. kvartal 2002 16,6 milliarder i overskudd
3. desember 2002 3. kvartal 2002 Lavere overskudd i utenriksregnskapet
24. september 2002 2.333333333333333333. kvartal 2002 9,4 milliarder lavere overskudd enn juli i fjor
20. desember 2002 3.333333333333333333. kvartal 2002 15,2 milliarder i overskudd
25. februar 2003 4. kvartal 2002 Overskuddet blir mindre
28. januar 2003 3.666666666666666667. kvartal 2002 17,6 milliarder i overskudd
3. juni 2003 1. kvartal 2003 Lavere overskudd i mars
25. mars 2003 0.333333333333333333. kvartal 2003 21,2 milliarder i overskudd overfor utlandet
29. april 2003 0.666666666666666667. kvartal 2003 19,7 milliarder i overskudd overfor utlandet
29. juli 2003 1.666666666666666667. kvartal 2003 14,9 milliarder kroner i overskudd
26. juni 2003 1.333333333333333333. kvartal 2003 16,3 milliarder i overskudd
25. september 2003 2.333333333333333333. kvartal 2003 15,2 milliarder i overskudd
29. august 2003 2. kvartal 2003 Lavere overskudd i juni
2. desember 2003 3. kvartal 2003 Stabilt overskudd overfor utlandet
8. januar 2004 3.333333333333333333. kvartal 2003 Positiv utvikling av utenriksregnskapet
27. januar 2004 3.666666666666666667. kvartal 2003 16,6 milliarder i overskudd
24. oktober 2003 2.666666666666666667. kvartal 2003 Svak økning i overskuddet overfor utlandet
27. april 2004 0.666666666666666667. kvartal 2004 16,7 milliarder i overskudd
11. mars 2004 4. kvartal 2003 Stabilt overskudd overfor utlandet
23. mars 2004 0.333333333333333333. kvartal 2004 21,8 milliarder i overskudd overfor utlandet
4. juni 2004 1. kvartal 2004 Stabilt overskudd overfor utlandet
25. juni 2004 1.333333333333333333. kvartal 2004 21,7 milliarder i overskudd
23. juli 2004 1.666666666666666667. kvartal 2004 Økt overskudd i handelen med utlandet
25. oktober 2004 2.666666666666666667. kvartal 2004 19,4 milliarder i overskudd
28. september 2004 2.333333333333333333. kvartal 2004 22,8 milliarder i overskudd
21. januar 2005 3.666666666666666667. kvartal 2004 20,9 milliarder i overskudd overfor utlandet
3. desember 2004 3. kvartal 2004 22,4 milliarder i overskudd overfor utlandet
22. desember 2004 3.333333333333333333. kvartal 2004 25,7 milliarder i overskudd overfor utlandet
7. juni 2005 1. kvartal 2005 Økt overskudd overfor utlandet
8. mars 2005 4. kvartal 2004 Stabilt overskudd overfor utlandet
6. september 2005 2. kvartal 2005 64 milliarder i overskudd
6. juni 2006 1. kvartal 2006 Rekordhøyt utbytte til utlandet
6. desember 2005 3. kvartal 2005 Rekordhøyt overskudd
5. september 2006 2. kvartal 2006 Økt overskudd overfor utlandet
5. desember 2006 3. kvartal 2006 Overskudd på rente- og stønadsbalansen
16. mars 2006 4. kvartal 2005 Rekordhøyt overskudd for driftsbalansen overfor utlandet
6. mars 2007 4. kvartal 2006 Redusert overskudd på driftsbalansen
4. september 2007 2. kvartal 2007 Lavere overskudd
5. juni 2007 1. kvartal 2007 87 milliarder i overskudd
4. mars 2008 4. kvartal 2007 113 milliarder i overskudd
3. juni 2008 1. kvartal 2008 Høy oljepris ga rekordoverskudd
4. desember 2007 3. kvartal 2007 Høyere inntekter fra utlandet
2. september 2008 2. kvartal 2008 Høye oljepriser gir høyt overskudd
3. juni 2009 1. kvartal 2009 Svekket driftsbalanse overfor utlandet
3. mars 2009 4. kvartal 2008 Historisk rente- og stønadsbalanse
2. desember 2008 3. kvartal 2008 Høye oljepriser ga stort overskudd
2. desember 2009 3. kvartal 2009 Lavere oljepris ga mindre overskudd
1. september 2009 2. kvartal 2009 95 milliarder i overskudd

For tidligere publiseringer se også: Utenlandsgjeld, Fordringer og gjeld overfor utlandet, Internasjonal investeringsposisjon og Landfordelt utenriksregnskap.