Underskudd i varehandelen

Publisert:

Lav eksport av naturgass og råolje kombinert med høy import førte til et underskudd i utenrikshandelen med varer i september 2019. Naturgasseksporten minsket med nesten 70 prosent sammenlignet med september i fjor.

Nye tall for utenrikshandel med varer viser at importen økte med nesten 13 prosent siden samme måned i fjor, og endte på 66,9 milliarder kroner i september. Dette er den tredje høyeste importen for en enkeltmåned som er registrert. Blant annet ble det innført andre transportmidler enn til vei for 5,1 milliarder kroner. Den høye importen bidro til at det i september ble et handelsunderskudd på 1,2 milliarder kroner.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Sep. 2014* 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014* 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014* 46.7 73.3 26.5
Des. 2014* 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015* 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015* 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015* 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015* 64.3 65.8 1.5
Mai. 2015* 46.2 67.4 21.2
Jun. 2015* 54.1 70.5 16.4
Jul. 2015* 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015* 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015* 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015* 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015* 54.2 67.2 13.0
Des. 2015* 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016* 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016* 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016* 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016* 50.4 61.5 11.2
Mai. 2016* 49.7 58.4 8.7
Jun. 2016* 53.8 60.4 6.6
Jul. 2016* 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016* 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016* 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016* 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016* 57.3 70.6 13.3
Des. 2016* 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017* 51.8 77.5 25.7
Feb. 2017* 48.8 71.0 22.2
Mar. 2017* 57.2 78.2 21.1
Apr. 2017* 43.9 68.6 24.7
Mai. 2017* 59.5 68.9 9.4
Jun. 2017* 67.3 69.0 1.6
Jul. 2017* 47.1 62.9 15.8
Aug. 2017* 55.4 68.7 13.4
Sep. 2017* 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017* 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017* 83.9 78.9 -5.0
Des. 2017* 53.3 78.1 24.9
Jan. 2018* 54.7 85.6 30.9
Feb. 2018* 51.0 75.9 24.9
Mar. 2018* 64.2 81.6 17.4
Apr. 2018* 63.5 79.8 16.2
Mai. 2018* 63.3 79.9 16.7
Jun. 2018* 59.0 79.3 20.3
Jul. 2018* 54.8 81.7 26.8
Aug. 2018* 56.4 86.9 30.5
Sep. 2018* 59.3 81.6 22.3
Okt. 2018* 65.6 98.2 32.6
Nov. 2018* 65.1 87.0 22.0
Des. 2018* 53.4 79.7 26.3
Jan. 2019* 60.4 91.1 30.7
Feb. 2019* 62.2 79.1 16.8
Mar. 2019* 66.8 82.3 15.5
Apr. 2019* 62.2 79.5 17.3
Mai. 2019* 67.2 77.5 10.3
Jun. 2019* 60.1 65.6 5.5
Jul. 2019* 59.9 66.1 6.1
Aug. 2019* 60.4 65.6 5.3
Sep. 2019* 66.9 65.7 -1.2

Lav naturgasseksport

Det ble utført naturgass til en verdi av 6,2 milliarder kroner i september, 68,4 prosent mindre enn i tilsvarende måned i fjor. Fallet skyldes både lavere pris og volum. Det ble eksportert 5,3 milliarder standard kubikkmeter med naturgass i gassform, som er 37,1 prosent mindre enn i fjor. Vedlikeholdsarbeid på sokkelen medvirket til at produksjonen var lavere enn normalt.

Råoljeeksporten endte på 19,5 milliarder kroner, en nedgang på 18,8 prosent sammenlignet med september i fjor. Det ble utført 36,4 millioner fat råolje, som er 1 prosent mindre enn i fjor. Prisen per fat råolje endte på 536 kroner – 18,0 prosent lavere enn i september 2018. 

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2017 2018 2019*
Jan. 42.0 46.0 48.5
Feb. 36.5 40.0 41.4
Mar. 37.1 44.2 41.3
Apr. 35.9 42.2 37.7
Mai 33.4 40.9 35.7
Jun. 30.3 39.0 27.6
Jul. 30.8 46.9 29.6
Aug. 33.9 46.3 28.4
Sep. 31.0 44.0 26.4
Okt. 37.7 55.1
Nov. 39.8 44.8
Des. 42.6 44.0

Figur 3

Figur 3. Eksport av råolje

Økt fastlandseksport

Fastlandseksporten endte på 37,8 milliarder kroner, 4,6 prosent mer enn i september i fjor.

  • Utførselen av fisk økte med 12,3 prosent, og endte på 8,4 milliarder kroner.
  • Verdien av lakseeksporten beløp seg til 6,0 milliarder kroner i september. Volumet økte med 23,8 % mens prisen per kilo laks var 14,3 prosent lavere enn i fjor.
  • Det ble utført raffinerte mineraloljeprodukter til en verdi av 3,4 milliarder kroner i september – 17,6 prosent mindre enn tilsvarende måned i fjor.

Figur 4. Fastlandseksport

2017 2018 2019*
Jan. 31.8 37.0 42.5
Feb. 31.7 35.8 37.5
Mar. 38.6 37.4 40.6
Apr. 32.1 37.0 39.5
Mai 35.0 37.5 41.8
Jun. 37.2 39.4 37.0
Jul. 32.1 34.3 36.3
Aug. 34.4 40.2 37.2
Sep. 34.7 36.1 37.8
Okt. 37.4 43.0
Nov. 38.0 42.1
Des. 35.1 35.7

Statistikkbanktabell 12780 - Eksport av råolje før og etter bearbeiding i Storbritannia, etter land

 

Eksport av norsk råolje som går i rør til Teesside er i utenrikshandelsstatistikken registrert med bestemmelsesland Storbritannia. Eierskapet av oljen er norsk inntil oljen er ferdig prosessert i Storbritannia, men fordi en vare regnes som eksportert når den fysisk har krysset norsk grense registreres den slik i denne statistikken.

Denne tabellen har informasjon fra og med 1988. I tabell 5 i vedlegg 1 i Månedsstatistikk over utenrikshandelen finner man også tall for 1986 og 1987.

Eksport av olje via rørledning startet opp i 1975, men SSB har kun tilgjengelig tall for eksporten etter fraksjoneringsprosessen fra og med 1986.

For mer informasjon se Om statistikken under produksjon og underpunktet datainnsamling.

 

Kontakt