Sterk fastlandseksport i november

Publisert:

Fastlandseksporten utgjorde 42,3 milliarder kroner i november. Høye fiskepriser denne måneden bidro til veksten sammenlignet med november i fjor.

Nye tall for Utenrikshandel med varer viser at fastlandseksporten  steg med 11,4 prosent sett i forhold til november 2017.

Figur 1. Fastlandseksport

2016 2017 2018*
Jan. 30.8 31.8 37.2
Feb. 32.3 31.7 35.7
Mar. 33.0 38.8 38.0
Apr. 32.9 32.1 37.4
Mai 30.5 35.0 37.6
Jun. 34.8 37.3 39.5
Jul. 30.1 32.1 34.3
Aug. 30.9 34.5 40.2
Sep. 34.9 34.7 36.3
Okt. 30.8 37.4 43.1
Nov. 33.2 37.9 42.3
Des. 32.3 35.1

Fiskeeksporten utgjorde 9,6 milliarder kroner i november og ble dermed den nest høyeste eksportverdien for fisk så langt i år. Dette tilsvarer en økning på 10,9 prosent sammenlignet med fjoråret. Veksten forklares med høyere priser for laks, makrell og torsk.

Laveste oljepris på åtte måneder

I november utgjorde samlet eksport 88,6 milliarder kroner, opp 12,3 prosent fra november 2017. Blant eksportvarene bidro verdien av naturgass med større inntekter enn råoljen i november i år. Etter seks måneder med oljepriser langt over 600 kroner fatet, viste oljeprisen en kraftig nedgang denne måneden. Samtidig har kronen svekket seg i forhold til dollarkursen og dempet effekten av prisfallet i internasjonale oljemarkeder for norske eksportører.

Importen falt med 26,5 prosent til 62,4 milliarder. Handelsoverskuddet endte dermed på 26,2 milliarder kroner i november. Flere store enkelttransaksjoner innenfor gruppen andre transportmidler, som fly og skip, stod bak fjorårets høye novemberimport.

Figur 2. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Nov. 2013 46.2 87.2 41.1
Des. 2013 44.8 82.1 37.3
Jan. 2014 42.5 91.2 48.7
Feb. 2014 43.3 78.1 34.8
Mar. 2014 46.6 82.1 35.5
Apr. 2014 44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.9 77.5 25.6
Feb. 2017 48.8 70.3 21.5
Mar. 2017 57.2 77.1 19.9
Apr. 2017 44.0 68.0 24.0
Mai 2017 59.8 68.8 9.1
Juni 2017 67.2 68.4 1.2
Juli 2017 47.0 62.9 16.0
Aug. 2017 54.9 68.8 13.9
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 85.0 78.9 -6.1
Des. 2017 52.7 78.2 25.4
Jan. 2018* 54.8 83.6 28.8
Feb. 2018* 51.1 72.5 21.4
Mar. 2018* 64.4 78.7 14.3
Apr. 2018* 63.3 81.4 18.1
Mai. 2018* 65.1 80.4 15.3
Juni. 2018* 59.2 80.6 21.4
Jul. 2018* 54.7 80.6 25.9
Aug. 2018* 56.4 86.9 30.5
Sep. 2018* 60.7 82.9 22.2
Okt. 2018* 65.5 99.7 34.2
Nov. 2018* 62.4 88.6 26.2

Naturgasseksporten større enn råoljen

Eksportverdien av naturgass beløp seg til 25,7 milliarder kroner i november. Sett i forhold til samme måned året før utgjør dette en oppgang på 27,2 prosent. Høyere priser er forklaringen - vi eksporterte 9,6 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) naturgass i gassform i november, 7,5 prosent mindre enn året før.

I november endte råoljeeksporten på 19,4 milliarder kroner, opp 3,0 prosent fra samme måned i fjor. Oppgangen skyldes høyere priser enn for et år siden. Det ble utført 34,7 millioner fat råolje i november, mot 36,7 millioner fat i samme måned i 2017. 

Figur 3

Figur 3. Eksport av råolje

Figur 4. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2016 2017 2018*
Jan. 29.4 42.0 43.8
Feb. 28.0 36.5 36.7
Mar. 28.8 37.1 40.6
Apr. 28.0 35.8 44.0
Mai 27.5 33.4 41.2
Jun. 24.0 30.3 40.2
Jul. 28.6 30.8 45.8
Aug. 27.9 33.9 46.2
Sep. 22.3 31.0 45.2
Okt. 34.9 37.7 56.5
Nov. 35.7 39.8 46.2
Des. 37.4 42.6

Årets julegaver

Mye tyder på at smartklokker, mobiltelefoner eller en stor flatskjerm TV kan dukke opp under årets juletre, til glede for store og små. Vi har aldri importert flere smartklokker og store flatskjermfjernsyn enn vi gjorde i november i år. Mobiltelefonene vi mottok i samme periode var færre, men dyrere enn i fjor.

Eksport av aluminium

Siden forrige publisering er 2018 tallene for aluminiumseksporten revidert kraftig opp. Det er fortsatt knyttet en del usikkerhet til tallene, og det vil bli foretatt videre revisjoner ettersom mer informasjon blir tilgjengelig.

Kontakt