Rekordstort handelsunderskudd

Publisert:

Nedgangen i eksporten av varer fortsatte i juni og beløp seg til 55,8 milliarder kroner, 15,6 prosent lavere sammenlignet med samme måned i fjor. Importen økte med 10,0 prosent til 66,0 milliarder kroner. Dette førte til et handelsunderskudd på 10,2 milliarder kroner, det høyeste i nyere tid.

Utenrikshandelsstatistikken for juni 2020 viser en videre nedgang i norsk eksport av varer. Det er nå den syvende måneden på rad hvor eksporten har minsket. Lavere utførsel av naturgass og redusert fastlandseksport er hovedårsaken til nedgangen. Eksporten av råolje er også på et lavt nivå, selv om verdien er høyere enn i juni 2019.

Økningen i importverdien skyldes særlig høy innførsel av maskiner og transportmidler som beløp seg til 27,0 milliarder kroner. Det er en økning på 12,7 prosent sammenlignet med i fjor.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Jun. 2015 54.1 70.5 16.4
Jul. 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Jun. 2016 53.8 60.4 6.6
Jul. 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.8 77.5 25.7
Feb. 2017 48.8 71.0 22.2
Mar. 2017 57.2 78.2 21.1
Apr. 2017 43.9 68.6 24.7
Mai 2017 59.5 68.9 9.4
Jun. 2017 67.3 69.0 1.6
Jul. 2017 47.1 62.9 15.8
Aug. 2017 55.4 68.7 13.4
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 83.9 78.9 -5.0
Des. 2017 53.3 78.1 24.9
Jan. 2018 54.8 85.6 30.8
Feb. 2018 51.0 75.9 24.9
Mar. 2018 64.2 82.1 17.9
Apr. 2018 63.5 80.4 16.9
Mai 2018 63.2 80.6 17.4
Jun. 2018 59.2 79.8 20.6
Jul. 2018 54.7 82.1 27.3
Aug. 2018 56.5 87.1 30.6
Sep. 2018 59.3 81.7 22.4
Okt. 2018 65.6 98.3 32.7
Nov. 2018 65.0 87.0 21.9
Des. 2018 53.3 79.7 26.4
Jan. 2019 60.6 86.8 26.1
Feb. 2019 62.2 76.5 14.2
Mar. 2019 66.8 85.3 18.5
Apr. 2019 62.2 77.3 15.1
Mai 2019 67.2 76.0 8.9
Jun. 2019 60.0 66.1 6.1
Jul. 2019 59.9 66.8 6.9
Aug. 2019 59.9 65.6 5.7
Sep. 2019 67.5 66.2 -1.3
Okt. 2019 66.9 76.6 9.7
Nov. 2019 63.1 86.1 23.0
Des. 2019 61.6 85.4 23.8
Jan. 2020 61.3 80.4 19.1
Feb. 2020 58.4 75.1 16.7
Mar. 2020* 69.1 71.3 2.1
Apr. 2020* 55.4 59.1 3.7
Mai 2020* 57.5 56.1 -1.4
Jun. 2020* 66.0 55.8 -10.2

Lav naturgasseksport

Verdien av naturgasseksporten falt med over 60 prosent sammenlignet med juni i fjor og endte på 5,2 milliarder kroner. Hovedårsaken til nedgangen er en markant lavere pris på gass. Det ble utført 8,2 milliarder standard kubikkmeter gass i gassform, som er 5,7 prosent mindre enn ved samme tid i fjor.

Verdien av råoljeeksporten endte på 15,5 milliarder kroner i juni, en økning på 10,5 prosent fra i fjor. Eksporten var derimot lav i juni 2019 grunnet vedlikeholdsarbeid. Prisen per fat råolje var med 396 kroner fatet betydelig lavere enn fjorårets pris på 555 kroner. Prisen er nå på vei opp igjen og har steget med 33,0 prosent siden april.

Produsentprisindeksen forklarer den siste tidens oljeprisoppgangen med at Russland og Saudi-Arabia har gjenopptatt samarbeidet om å stabilisere oljemarkedet, i tillegg til at etterspørselen fra Kina har økt.

Det ble utført 39 millioner fat råolje, som er 54,8 prosent mer enn i juni 2019. Den store økningen kan i stor grad tilskrives økt produksjon etter at Johan Sverdrup ble satt i drift høsten 2019. På den andre siden er produksjonen i juni den laveste så langt i 2020. Dette har sammenheng med kuttet i oljeproduksjonen, fra og med juni 2020, som ble avtalt i april.

Figur 2

Figur 2. Eksport av råolje

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2018 2019 2020*
Jan. 46.0 44.1 39.7
Feb. 40.0 38.8 37.1
Mar. 44.2 44.4 28.1
Apr. 42.2 35.5 24.1
Mai 40.9 34.2 23.2
Jun. 39.0 28.1 20.8
Jul. 46.9 30.1
Aug. 46.3 28.4
Sep. 44.0 26.6
Okt. 55.2 34.3
Nov. 44.8 43.9
Des. 44.0 45.8
 

Fortsatt lav fastlandseksport

Fastlandseksporten falt med 5,3 prosent sammenlignet med juni i fjor og endte på 35,0 milliarder kroner.  

Størst nedgang var det i eksportverdien av raffinerte mineraloljeprodukter som falt med nesten 50 prosent til 2,3 milliarder kroner. Ellers endte utførselen av maskiner og transportmidler på 7,1 milliarder kroner som er en nedgang på 13,1 prosent sammenlignet med fjoråret. Eksporten av fisk holdt seg omtrent på samme nivå som i fjor med en verdi på 8 milliarder kroner.   

Figur 4. Fastlandseksport

2018 2019 2020*
Jan. 37.0 42.6 40.7
Feb. 35.8 37.5 38.0
Mar. 37.9 40.5 41.1
Apr. 37.6 39.5 34.7
Mai 38.2 41.7 32.6
Jun. 39.9 37.0 35.0
Jul. 34.6 36.4
Aug. 40.4 37.1
Sep. 36.2 37.7
Okt. 43.0 42.1
Nov. 42.1 41.8
Des. 35.7 38.9

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Importen av biler er fortsatt lav sammenlignet med 2019, men den har nå styrket seg betydelig sammenlignet med det lave nivået for april og mai 2020. Omkring 10 000 biler ble innført i juni, som er like mye som de to foregående månedene til sammen.
  • Innførselen av møbler økte med 275 millioner kroner og endte på 1,6 milliarder kroner i juni. Dette kan være et utslag av behovet for fornying i hjemmet som følge av koronasituasjonen.

Kontakt