Rekordhøy fiskeeksport i oktober

Publisert:

I oktober endte eksporten av fisk på rekordhøye 10,7 milliarder kroner, 9,7 prosent mer enn i oktober 2018. Betydelig vekst i volum og en svak kronekurs bidro til oppgangen.

Ifølge nye tall for utenrikshandel med varer utgjorde samlet eksportverdi 71,8 milliarder kroner i oktober, noe som er 26,9 prosent mindre enn i samme måned i fjor. Den høye fiskeeksporten bidro positivt, mens reduserte inntekter fra olje- og gasseksporten forklarer nedgangen.

Samlet vareinnførsel endte på 65,9 milliarder kroner, tilnærmet likt med oktober i 2018. Dermed endte handelsoverskuddet på 5,9 milliarder kroner i årets oktober måned.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mars 2015 56.4 79.1 22.7
April 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mars 2016 50.5 61.9 11.4
April 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.8 77.5 25.7
Feb. 2017 48.8 71.0 22.2
Mars 2017 57.2 78.2 21.1
April 2017 43.9 68.6 24.7
Mai 2017 59.5 68.9 9.4
Juni 2017 67.3 69.0 1.6
Juli 2017 47.1 62.9 15.8
Aug. 2017 55.4 68.7 13.4
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 83.9 78.9 -5.0
Des. 2017 53.3 78.1 24.9
Jan. 2018 54.7 85.6 30.9
Feb. 2018 51.0 75.9 24.9
Mars 2018 64.2 81.6 17.4
April 2018 63.5 79.8 16.2
Mai 2018 63.3 79.9 16.7
Juni 2018 59.0 79.3 20.3
Juli 2018 54.8 81.7 26.8
Aug. 2018 56.4 86.9 30.5
Sep. 2018 59.3 81.6 22.3
Okt. 2018 65.6 98.2 32.6
Nov. 2018 65.1 87.0 22.0
Des. 2018 53.4 79.7 26.3
Jan. 2019* 60.4 86.7 26.3
Feb. 2019* 62.2 76.5 14.2
Mars 2019* 66.8 85.3 18.5
April 2019* 62.2 77.3 15.0
Mai 2019* 67.2 76.1 8.9
Juni 2019* 60.1 66.1 6.0
Juli 2019* 59.9 66.6 6.7
Aug. 2019* 60.0 66.0 6.0
Sep. 2019* 67.4 66.0 -1.4
Okt. 2019* 65.9 71.8 5.9

Fortsatt lav oljepris

Eksportverdien for råolje utgjorde 19,0 milliarder kroner i oktober, 31,7 prosent mindre enn i samme måned året før. Oljeprisen endte på 532 kroner fatet - 111 kroner mindre enn for 12 måneder siden. Vi utførte 35,7 millioner fat råolje, en nedgang på 17,4 prosent.

Naturgasseksporten gikk i samme periode ned med hele 62,1 prosent til 10,1 milliarder kroner i oktober. Nedgangen skyldes lavere priser og volum. Det ble utført 8,6 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, 12,9 prosent mindre enn i oktober i fjor.

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2017 2018 2019*
Jan. 42.0 46.0 44.1
Feb. 36.5 40.0 38.8
Mars 37.1 44.2 44.4
April 35.9 42.2 35.5
Mai 33.4 40.9 34.2
Juni 30.3 39.0 28.1
Juli 30.8 46.9 29.9
Aug. 33.9 46.3 28.8
Sep. 31.0 44.0 26.6
Okt. 37.7 55.1 29.4
Nov. 39.8 44.8
Des. 42.6 44.0

Figur 3

Eksport av råolje

Fastlandseksport

I oktober beløp fastlandseksporten seg til 42,2 milliarder kroner, 792 millioner kroner mindre enn samme måned i fjor. Fersk fisk som laks, sild, torsk og ørret samt klippfisk kunne vise til vekst i eksportverdien i år. I motsatt retning trakk utførselsverdien for raffinerte mineraloljeprodukter, propan, butan og elektrisk strøm.

Figur 4. Fastlandseksport

2017 2018 2019*
Jan. 31.8 37.0 42.5
Feb. 31.7 35.8 37.5
Mar. 38.6 37.4 40.6
Apr. 32.1 37.0 39.5
Mai 35.0 37.5 41.8
Jun. 37.2 39.4 37.0
Jul. 32.1 34.3 36.4
Aug. 34.4 40.2 37.1
Sep. 34.7 36.1 37.7
Okt. 37.4 43.0 42.2
Nov. 38.0 42.1
Des. 35.1 35.7

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Volumvekst oppveide prisnedgangen for fersk hel oppdrettslaks i oktober, og eksportverdien endte på 5,0 milliarder kroner, tilnærmet likt med oktober i 2018.
  • Bilimporten kom på 4,3 milliarder kroner i oktober 2019, nesten 4 prosent lavere enn i oktober i fjor. Hittil i år har derimot innførselen av biler økt med 2,6 milliarder, til 43,8 milliarder kroner, sett i forhold til fjoråret.
  • Kuldeperioden i oktober medførte økt import av elektrisk strøm, samtidig som utførselen ble redusert.

Nye tall for råolje i første og andre kvartal

Tall for eksport av råolje i årets seks første måneder er oppdatert. Ny samlet eksportverdi for 1. kvartal er 60,3 milliarder kroner, 946 millioner kroner mer enn ved forrige publisering. Ny samlet eksportverdi for 2. kvartal blir 54,9 milliarder kroner, 20 millioner kroner mindre enn ved forrige publisering.

Nye tall for naturgass i gassform i første, andre og tredje kvartal 2019

Tall for eksport av naturgass i gassform i årets ni første måneder er oppdatert. Ny samlet eksportverdi for 1. kvartal er 64,2 milliarder kroner, 4,9 milliarder kroner mindre enn ved forrige publisering. Ny samlet eksportverdi for 2. kvartal er 39,3 milliarder kroner, 3,2 milliarder kroner mindre enn ved forrige publisering. Ny samlet eksportverdi for 3. kvartal er 26,5 milliarder kroner, 944 millioner kroner mer enn ved forrige publisering.

Kontakt