Oljeeksporten løfter handelsoverskuddet

Publisert:

I november 2019 var handelsoverskuddet igjen opp mot 20 milliarder kroner, etter å ha vært lavt det siste halvåret. Overskuddet er likevel noe mindre enn i november 2018. Oppstart på Sverdrupfeltet og avsluttet vedlikeholdsperiode på sokkelen bidrar til økt oljeeksport.

Ifølge nye tall for utenrikshandel med varer utgjorde samlet eksportverdi 81,2 milliarder kroner i november 2019 - 13,1 prosent høyere enn eksporten i oktober.

Handelsoverskuddet er 14,3 prosent lavere enn i november 2018. Oljeeksporten er betydelig høyere og gasseksporten mye mindre enn i november i fjor.

Samlet import endte på 62,3 milliarder kroner, en nedgang på 4,2 prosent sammenlignet med november i 2018. Dermed endte handelsoverskuddet på 18,8 milliarder kroner i årets november måned.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai. 2015 46.2 67.4 21.2
Jun. 2015 54.1 70.5 16.4
Jul. 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai. 2016 49.7 58.4 8.7
Jun. 2016 53.8 60.4 6.6
Jul. 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.8 77.5 25.7
Feb. 2017 48.8 71.0 22.2
Mar. 2017 57.2 78.2 21.1
Apr. 2017 43.9 68.6 24.7
Mai. 2017 59.5 68.9 9.4
Jun. 2017 67.3 69.0 1.6
Jul. 2017 47.1 62.9 15.8
Aug. 2017 55.4 68.7 13.4
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 83.9 78.9 -5.0
Des. 2017 53.3 78.1 24.9
Jan. 2018 54.7 85.6 30.9
Feb. 2018 51.0 75.9 24.9
Mar. 2018 64.2 81.6 17.4
Apr. 2018 63.5 79.8 16.2
Mai. 2018 63.3 79.9 16.7
Jun. 2018 59.0 79.3 20.3
Jul. 2018 54.8 81.7 26.8
Aug. 2018 56.4 86.9 30.5
Sep. 2018 59.3 81.6 22.3
Okt. 2018 65.6 98.2 32.6
Nov. 2018 65.1 87.0 22.0
Des. 2018 53.4 79.7 26.3
Jan. 2019* 60.4 86.7 26.3
Feb. 2019* 62.2 76.5 14.2
Mar. 2019* 66.8 85.3 18.5
Apr. 2019* 62.2 77.3 15.0
Mai. 2019* 67.2 76.1 8.9
Jun. 2019* 60.0 66.1 6.0
Jul. 2019* 59.9 66.6 6.7
Aug. 2019* 59.9 66.0 6.1
Sep. 2019* 67.4 65.9 -1.4
Okt. 2019* 65.8 71.8 6.0
Nov. 2019* 62.3 81.2 18.8

Høyeste oljeeksport på fem år

Eksportverdien for råolje utgjorde 27,9 milliarder kroner i november, 54,5 prosent høyere enn i samme måned året før og er den høyeste eksportverdien siden januar 2014. Oljeprisen på 560 kroner fatet er 22 kroner – 4,1 prosent – høyere enn i fjor.

Naturgasseksporten sank i samme periode med hele 58,7 prosent til 10,6 milliarder kroner. Nedgangen skyldes lavere priser og volum. Det ble utført 9,4 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, en nedgang på 2,5 prosent fra november i fjor.

Figur 2

Figur 2. Eksport av råolje

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2017 2018 2019*
Jan. 42.0 46.0 44.1
Feb. 36.5 40.0 38.8
Mar. 37.1 44.2 44.4
Apr. 35.9 42.2 35.5
Mai 33.4 40.9 34.2
Jun. 30.3 39.0 28.1
Jul. 30.8 46.9 29.9
Aug. 33.9 46.3 28.8
Sep. 31.0 44.0 26.6
Okt. 37.7 55.1 29.4
Nov. 39.8 44.8 39.2
Des. 42.6 44.0

Lavere fastlandseksport

I november beløp fastlandseksporten seg til 41,6 milliarder kroner, 450 millioner kroner – eller 1,1 prosent lavere enn i fjor.

Eksportverdien av mineraloljeprodukter, propan og butan sank. Det samme gjorde aluminium-, jern- og ståleksporten.

Fiskeeksporten derimot økte, og vil være på over 100 milliarder kroner totalt når tallene for året som helhet summeres.

Figur 4. Fastlandseksport

2017 2018 2019*
Jan. 31.8 37.0 42.5
Feb. 31.7 35.8 37.5
Mar. 38.6 37.4 40.6
Apr. 32.1 37.0 39.5
Mai 35.0 37.5 41.8
Jun. 37.2 39.4 37.0
Jul. 32.1 34.3 36.4
Aug. 34.4 40.2 37.1
Sep. 34.7 36.1 37.7
Okt. 37.4 43.0 42.2
Nov. 38.0 42.1 41.6
Des. 35.1 35.7

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Eksporten av mineraloljeprodukter sank med 11,8 prosent fra november i fjor, og endte på 4,2 milliarder kroner. Blant årsakene var lavere bensineksport.
  • Fiskeeksporten var på 10,3 milliarder kroner i november 2019 – en oppgang på 7,3 prosent fra november 2018. Det ble eksportert fersk laks med hode for 5,3 milliarder kroner.
  • Bilimporten sank til 3,6 milliarder kroner i november 2019, en nedgang på 25,6 prosent fra fjoråret. Andelen elektriske biler sank og andelen hybridbiler økte – akkurat som i forrige måned.
  • Importverdien av strøm var 490 millioner kroner i en tidvis kald novembermåned - mer enn doblet fra fjoråret. Mengden økte men prisen var lavere.
  • Tallene gir tydelige signaler om at det kommer til å være harde pakker/elektronikkvarer under juletreet også i år. Det ble importert 255.000 mobiltelefoner, 60.000 smartklokker og 71.500 støvsugere i november i år.
 

Kontakt