Olje og gass reduserte handelsoverskuddet

Publisert:

I august 2019 utgjorde eksporten av varer 65,7 milliarder kroner, 24,4 prosent mindre enn i samme måned i fjor. Nedgangen er hovedsakelig drevet av lavere olje- og gasseksport.

Verdien av naturgasseksporten på 10,1 milliarder kroner har ikke vært lavere siden september 2016 viser statistikken over utenrikshandel med varer.

Vareimporten økte med 4,6 prosent til 59,0 milliarder kroner i august. Dette ga et handelsoverskudd på 6,7 milliarder kroner, hele 78,1 prosent lavere enn for tolv måneder siden.

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.8 77.5 25.7
Feb. 2017 48.8 71.0 22.2
Mar. 2017 57.2 78.2 21.1
Apr. 2017 43.9 68.6 24.7
Mai 2017 59.5 68.9 9.4
Juni 2017 67.3 69.0 1.6
Juli 2017 47.1 62.9 15.8
Aug. 2017 55.4 68.7 13.4
Sep.2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 83.9 78.9 -5.0
Des. 2017 53.3 78.1 24.9
Jan. 2018* 54.7 85.6 30.9
Feb. 2018 51.0 75.9 24.9
Mar. 2018 64.2 81.6 17.4
Apr. 2018 63.5 79.8 16.2
Mai. 2018 63.3 79.9 16.7
Juni. 2018 59.0 79.3 20.3
Jul. 2018 54.8 81.7 26.8
Aug. 2018 56.4 86.9 30.5
Sep. 2018 59.3 81.6 22.3
Okt. 2018 65.6 98.2 32.6
Nov. 2018 65.1 87.0 22.0
Des. 2018 53.4 79.7 26.3
Jan. 2019* 60.4 91.1 30.7
Feb. 2019* 62.2 79.1 16.8
Mar. 2019* 66.8 82.3 15.5
Apr. 2019* 62.2 79.5 17.3
Mai 2019* 66.9 77.3 10.4
Jun. 2019* 59.9 65.6 5.6
Juli 2019* 60.0 66.0 6.0
Aug. 2019* 59.0 65.7 6.7

Lavere olje- og gassinntekter

Det ble eksportert råolje for 18,0 milliarder kroner i august, 22,2 prosent mindre enn i samme måned året før. Oljeprisen i august er den laveste siden januar i år, og beløp seg til 509 kroner fatet. Dette er 91 kroner mindre enn for 12 måneder siden. Antall eksporterte fat endte på 35,5 millioner, en nedgang på 8,2 prosent fra i fjor.

Naturgasseksporten ble redusert med hele 54,4 prosent til 10,1 milliarder kroner i august. Nedgangen skyldes lavere priser og volum. Det ble utført 7,5 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, 20,8 prosent mindre enn i august i fjor.

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2017 2018 2019*
Jan. 42.0 46.0 48.5
Feb. 36.5 40.0 41.4
Mar. 37.1 44.2 41.3
Apr. 35.9 42.2 37.7
Mai 33.4 40.9 35.7
Jun. 30.3 39.0 27.6
Jul. 30.8 46.9 29.6
Aug. 33.9 46.3 28.4
Sep. 31.0 44.0
Okt. 37.7 55.1
Nov. 39.8 44.8
Des. 42.6 44.0

Figur 3

Figur 4. Eksport av råolje

Redusert fastlandseksport

Fastlandseksporten endte på 37,2 milliarder kroner i august 2019, 3,0 milliarder mindre enn i samme måned i fjor. Høyere fiskeeksport klarte ikke å veie opp for lavere eksport av produkter som raffinerte mineraloljeprodukter, propan og butan.

Figur 4. Fastlandseksport

2017 2018 2019*
Jan. 31.8 37.0 42.5
Feb. 31.7 35.8 37.5
Mar. 38.6 37.4 40.6
Apr. 32.1 37.0 39.5
Mai 35.0 37.5 41.6
Jun. 37.2 39.4 37.0
Jul. 32.1 34.3 36.3
Aug. 34.4 40.2 37.2
Sep. 34.7 36.1
Okt. 37.4 43.0
Nov. 38.0 42.1
Des. 35.1 35.7

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Verdien av fiskeeksporten økte med 6,5 prosent til 8,2 milliarder kroner i august, og skyldes hovedsakelig høyere priser. Økt eksportverdi for laks og torsk bidro mest til oppgangen, men også flere andre fiskeslag kunne vise til vekst i eksportverdien.
  • I august ble det innført 10 800 biler til Norge. Dette er 2 600 færre enn i samme måned i fjor, og det laveste antallet siden januar 2010. Det ble importert 4 400 elektriske biler i august, 630 færre enn i fjor. Gjennomsnittsprisen per elbil var imidlertid høyere enn for 12 måneder siden.
  • Det ble innført i overkant av 90 busser til en verdi av 212,0 millioner kroner i august 2019, en mer enn tidobling av importverdien fra august i fjor. Hittil i år beløper verdien av bussimporten seg til 4,6 milliarder kroner mot 1,3 milliarder kroner i samme periode året før. 8,0 prosent av bussene vi har importert så langt i 2019 er elektriske. I fjor var denne andelen 1,3 prosent.

Kontakt