Økt fastlandseksport

Publisert:

Endret:

Fastlandseksporten endte på 36,3 milliarder kroner i juli, 6,0 prosent mer enn i juli i fjor. Utførselen av fisk, vitenskapelige og tekniske instrumenter og mineraloljeprodukter bidro sterkt til denne oppgangen.

Fastlandseksporten hittil i år viser samme utvikling som i juli, og utgjorde 275,0 milliarder.

I følge statistikken over utenrikshandel med varer utgjorde samlet eksportverdi 66,1 milliarder kroner i juli, et fall på hele 19,1 prosent sammenlignet med juli året før. Som for juni i år var lave eksportverdier for råolje og naturgass hovedforklaringen. 

Importverdien kom opp i 59,6 milliarder kroner i juli 2019, en oppgang på 8,7 prosent fra tilsvarende måned året før.

Handelsoverskuddet ble på moderate 6,5 milliarder kroner, noe høyere enn i juni måned hvor overskuddet kun var 5,6 milliarder.

Figur 1. Fastlandseksport

2017 2018 2019*
Jan. 31.8 37.0 42.5
Feb. 31.7 35.8 37.5
Mars 38.6 37.4 40.6
April 32.1 37.0 39.5
Mai 35.0 37.5 41.6
Juni 37.2 39.4 37.0
Juli 32.1 34.3 36.3
Aug. 34.4 40.2
Sep. 34.7 36.1
Okt. 37.4 43.0
Nov. 38.0 42.1
Des. 35.1 35.7

Figur 2. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.8 77.5 25.7
Feb. 2017 48.8 71.0 22.2
Mar. 2017 57.2 78.2 21.1
Apr. 2017 43.9 68.6 24.7
Mai 2017 59.5 68.9 9.4
Juni 2017 67.3 69.0 1.6
Juli 2017 47.1 62.9 15.8
Aug. 2017 55.4 68.7 13.4
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 83.9 78.9 -5.0
Des. 2017 53.3 78.1 24.9
Jan. 2018* 54.7 85.6 30.9
Feb. 2018 51.0 75.9 24.9
Mar. 2018 64.2 81.6 17.4
Apr. 2018 63.5 79.8 16.2
Mai. 2018 63.3 79.9 16.7
Juni. 2018 59.0 79.3 20.3
Jul. 2018 54.8 81.7 26.8
Aug. 2018 56.4 86.9 30.5
Sep. 2018 59.3 81.6 22.3
Okt. 2018 65.6 98.2 32.6
Nov. 2018 65.1 87.0 22.0
Des. 2018 53.4 79.7 26.3
Jan. 2019* 60.4 91.1 30.7
Feb. 2019* 62.2 79.1 16.8
Mar. 2019* 66.8 82.3 15.5
Apr. 2019* 62.2 79.5 17.3
Mai 2019* 66.9 77.4 10.4
Jun. 2019* 60.0 65.5 5.6
Juli 2019* 59.6 66.0 6.5

Lav olje og gasseksport i juli

Råoljeeksporten endte på 18,0 milliarder kroner, 5,0 milliarder kroner mindre enn i samme måned i fjor. Det ble utført 34,8 millioner fat råolje - en nedgang på 10,7 prosent fra juli 2018. Gjennomsnittsprisen var 517 kroner per fat, 74 kroner mindre enn i juli i fjor.

Eksportverdien av naturgass i juli utgjorde 10,7 milliarder kroner, et fall på vel 54,2 prosent i forhold til samme måned et år tilbake. Dette skyldes i all hovedsak prisfall, med en betydelig prisnedgang som har vedvart fra starten av året.   

 Det ble eksportert 9,0 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, 1,0 milliard mindre enn året før.

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2017 2018 2019*
Jan. 42.0 46.0 48.5
Feb. 36.5 40.0 41.4
Mar. 37.1 44.2 41.3
Apr. 35.9 42.2 37.7
Mai 33.4 40.9 35.7
Jun. 30.3 39.0 27.6
Jul. 30.8 46.9 29.6
Aug. 33.9 46.3
Sep. 31.0 44.0
Okt. 37.7 55.1
Nov. 39.8 44.8
Des. 42.6 44.0

Figur 4

Figur 4. Eksport av råolje

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Utførselen av fisk utgjorde 7,6 milliarder kroner sist måned og steg hele 11,3 prosent fra juli i fjor. Stor økning var det også for varegruppen vitenskapelige og tekniske instrumenter som fra juli i fjor gikk opp 81,5 prosent til en milliard kroner.    
  • Innførselen av mineralolje og mineraloljeprodukter gikk opp 42,7 prosent og endte på 4,2 milliarder kroner.
  • Økt import for varegruppene jern og stål i tillegg til metallvarer ble motvirket av lavere import av metaller unntatt jern og stål. Samlet økt disse tre varegruppene med i underkant av en halv milliard.
  • Kjøretøy for vei kunne vise til en importvekst på 24 prosent og utgjorde 7,2 milliarder. Viktigste forklaring bak veksten fra juli i fjor var økt import av busser.

 

 

 

Kontakt