Høyeste oljeeksport på nesten fire år

Publisert:

Vareeksporten endte på 79,8 milliarder kroner i mai, 15,9 prosent mer enn i samme måned året før. Verdien av råoljeeksporten på 22,8 milliarder har ikke vært høyere siden oktober 2014.

Nye tall for utenrikshandel med varer viser at importen økte med 6,3 prosent til 63,5 milliarder kroner i mai. Det var flere store enkelttransaksjoner som var med på å dra opp importen denne måneden. Dette resulterte i et handelsoverskudd på 16,3 milliarder kroner.  

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Mai 2013 44.1 73.2 29.1
Juni 2013 42.0 74.3 32.3
Juli 2013 43.0 79.7 36.7
Aug. 2013 43.7 73.2 29.6
Sep. 2013 47.7 67.5 19.8
Okt. 2013 49.2 80.4 31.2
Nov. 2013 46.2 87.2 41.1
Des. 2013 44.8 82.1 37.3
Jan. 2014 42.5 91.2 48.7
Feb. 2014 43.3 78.1 34.8
Mar. 2014 46.6 82.1 35.5
Apr. 2014 44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.9 77.5 25.6
Feb. 2017 48.8 70.3 21.5
Mar. 2017 57.2 77.1 19.9
Apr. 2017 44.0 68.0 24.0
Mai 2017 59.8 68.8 9.1
Juni 2017 67.2 68.4 1.2
Juli 2017 47.0 62.9 16.0
Aug. 2017 54.9 68.8 13.9
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 85.0 78.9 -6.1
Des. 2017 52.7 78.2 25.4
Jan. 2018* 54.8 83.5 28.8
Feb. 2018* 51.2 71.8 20.6
Mar. 2018* 64.4 78.2 13.8
Apr. 2018* 62.8 81.5 18.7
Mai. 2018* 63.5 79.8 16.3

Høyeste oljepris siden juli 2014

Det ble eksportert råolje for 22,8 milliarder kroner i mai 2018, en økning på 22,0 prosent fra mai i fjor. Oppgangen skyldes høyere priser. Oljeprisen med sine 637 kroner fatet har ikke vært høyere siden juli 2014. Det ble utført 35,7 millioner fat råolje i mai, mot 44,0 millioner fat i samme måned i fjor. 

Verdien av naturgasseksporten var 17,7 milliarder kroner i mai i år. Sammenlignet med samme måned i fjor utgjør dette en oppgang på 22,1 prosent. Både større eksportvolum og oppgang i pris forklarer veksten.

Figur 2

Figur 2. Eksport av råolje

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2016 2017 2018*
Jan. 29.4 42.0 43.8
Feb. 28.0 36.5 36.7
Mar. 28.8 37.1 40.6
Apr. 28.0 35.8 44.0
Mai 27.5 33.4 41.2
Jun. 24.0 30.3
Jul. 28.5 30.8
Aug. 27.8 33.9
Sep. 22.3 31.0
Okt. 34.9 37.7
Nov. 35.6 39.8
Des. 37.3 42.6

Rekordpris for laks i mai

I mai utgjorde fastlandseksporten 37,2 milliarder, 6,3 prosent mer enn i samme måned i fjor. Sett i forhold til tidligere måneder i år er mai imidlertid på nivå med både mars og april.

Det ble eksportert fisk for 8,2 milliarder kroner i mai, noe som er 10,8 prosent mer enn i mai i fjor. Høye laksepriser, i tillegg til økt volum, bidro til oppgangen. Gjennomsnittsprisen for fersk hel laks endte på rekordhøye 73,16 kroner i mai, nesten 5 prosent høyere enn i samme måned i fjor. Fiskeeksporten alene sto for 22,1 prosent av fastlandseksporten i mai.

Hittil i år er eksportvolumet av aluminium 14 prosent lavere enn i de fem første månedene i 2017. SSB har grunn til å tro at dette i noen grad kommer av mangler i dataene for 2018, og volumet vil trolig revideres opp når mer fullstendig informasjon er tilgjengelig.

Figur 4. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2016 2017 2018*
Jan. 30.8 31.8 37.4
Feb. 32.3 31.7 35.0
Mar. 33.0 38.8 37.5
Apr. 32.9 32.1 37.5
Mai 30.6 35.0 37.2
Jun. 34.8 37.3
Jul. 30.1 32.1
Aug. 31.4 34.5
Sep. 34.9 34.7
Okt. 30.8 37.4
Nov. 33.2 37.9
Des. 32.2 35.1

Forberedelser til sommeren

Sommeren er for mange godt i gang og vi har hittil i år importert over 2,1 millioner par solbriller og 1,8 tonn solkrem. Dette tilsvarer 350 ml solkrem per innbygger så langt i år, eller halvannen flaske med solkrem på hver. Solbrillene våre kommer hovedsakelig fra Kina, mens Frankrike er vår største leverandør av solkrem, etterfulgt av Tyskland og Sverige.

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Importen av biler endte på 4,1 milliarder kroner i mai i år, 9,2 prosent mindre enn i samme måned året før. Vi mottok 15 700 biler i mai 2018 ­ 3 000 færre biler enn i mai i fjor. Andelen miljøvennlige kjøretøy som el- og hybridbiler utgjorde over 50 prosent i mai i år.  
  • Innførselen av malmer og avfall av metall beløp seg til 3,1 milliarder kroner, nesten 700 millioner mer enn mai i fjor. Pris- og volumvekst forklarer oppgangen.

 

Kontakt