Høyeste eksportverdi noensinne

Publisert:

Varer til i underkant av 100 milliarder kroner ble eksportert i oktober 2018 - det høyest registrerte i en enkeltmåned noensinne. Både fastlandseksporten samt råolje- og naturgasseksporten bidro til økningen.

Eksporten var rekordhøy i oktober, forrige rekordmåling var i januar 2014 da det ble utført varer for 91,2 milliarder kroner,  viser statistikken over utenrikshandel med varer. Handelsoverskuddet endte på 34,9 milliarder kroner som er 85,9 prosent høyere enn i tilsvarende måned i 2017. Importen beløp seg til 64,6 milliarder kroner, som er 14,3 prosent mer enn i fjor.  

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Okt. 2013 49.2 80.4 31.2
Nov. 2013 46.2 87.2 41.1
Des. 2013 44.8 82.1 37.3
Jan. 2014 42.5 91.2 48.7
Feb. 2014 43.3 78.1 34.8
Mar. 2014 46.6 82.1 35.5
Apr. 2014 44.1 75.4 31.4
Mai 2014 45.1 71.8 26.7
Juni 2014 46.4 66.0 19.6
Juli 2014 51.8 69.9 18.2
Aug. 2014 46.6 67.8 21.1
Sep. 2014 50.6 71.7 21.1
Okt. 2014 52.1 85.6 33.5
Nov. 2014 46.7 73.3 26.5
Des. 2014 46.7 76.2 29.5
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai 2015 46.2 67.4 21.2
Juni 2015 54.1 70.5 16.4
Juli 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai 2016 49.7 58.4 8.7
Juni 2016 53.8 60.4 6.6
Juli 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.9 77.5 25.6
Feb. 2017 48.8 70.3 21.5
Mar. 2017 57.2 77.1 19.9
Apr. 2017 44.0 68.0 24.0
Mai 2017 59.8 68.8 9.1
Juni 2017 67.2 68.4 1.2
Juli 2017 47.0 62.9 16.0
Aug. 2017 54.9 68.8 13.9
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 85.0 78.9 -6.1
Des. 2017 52.7 78.2 25.4
Jan. 2018* 54.8 83.5 28.7
Feb. 2018* 51.1 72.5 21.4
Mar. 2018* 64.4 78.4 14.0
Apr. 2018* 63.3 82.0 18.7
Mai. 2018* 65.0 80.5 15.5
Juni. 2018* 59.2 80.9 21.7
Jul. 2018* 54.7 80.6 25.9
Aug. 2018* 56.4 86.9 30.4
Sep. 2018* 60.7 82.9 22.2
Okt. 2018* 64.6 99.5 34.9

Høy utførsel av olje og gass

Råolje til en verdi av 28,8 milliarder kroner ble utført i oktober 2018. Dette er en økning på 64 prosent sammenlignet med fjoråret. Både volum og pris bidro til oppgangen. Det ble eksportert 42,6 millioner fat i oktober som er 13,7 prosent mer enn til samme tid i fjor. Prisen per fat råolje endte på 676 kroner, en oppgang på hele 44,3 prosent fra fjoråret.

Verdien av naturgasseksporten endte på 27,0 milliarder kroner i årets tiende måned. Det ble eksportert 9,9 milliarder standard kubikkmeter gass i gassform, en nedgang på 3,6 prosent sammenlignet med fjoråret. Den foreløpige estimerte prisen på norsk gass steg markant fra september til oktober, og er årsaken til eksportøkningen.

Figur 2. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2016 2017* 2018*
Jan. 29.4 42.0 43.8
Feb. 28.0 36.5 36.7
Mar. 28.8 37.1 40.6
Apr. 28.0 35.8 44.0
Mai 27.5 33.4 41.2
Jun. 24.0 30.3 40.2
Jul. 28.6 30.8 45.8
Aug. 27.9 33.9 46.2
Sep. 22.3 31.0 45.2
Okt. 34.9 37.7 56.3
Nov. 35.7 39.8
Des. 37.4 42.6

Figur 3

Figur 3. Eksport av råolje

Stabil fastlandseksport

Fastlandseksporten beløp seg til rekordhøye 43,2 milliarder kroner i oktober, en økning på 15,3 prosent fra samme måned i fjor.

Figur 4. Fastlandseksport

2016 2017* 2018*
Jan. 30.8 31.8 37.2
Feb. 32.3 31.7 35.7
Mar. 33.0 38.8 37.7
Apr. 32.9 32.1 37.9
Mai 30.5 35.0 37.8
Jun. 34.8 37.3 39.8
Jul. 30.1 32.1 34.3
Aug. 30.9 34.5 40.2
Sep. 34.9 34.7 36.3
Okt. 30.8 37.4 43.2
Nov. 33.2 37.9
Des. 32.3 35.1

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Det ble eksportert fisk til rekordhøye 9,7 milliarder kroner i løpet av oktober. Dette er en økning på 10,3 prosent sammenlignet med fjoråret. Høyere eksport av laks er hovedårsaken til oppgangen, men utførselen av andre fiskeslag bidro også.
  • Det ble utført raffinerte mineraloljeprodukter for over 5 milliarder kroner i oktober. Dette er 41 prosent mer enn til samme måned i fjor.
  • Mer enn 6100 elektriske biler til en verdi av 1,6 milliarder kroner ble innført i oktober 2018. Så mange har aldri blitt importert i løpet av en enkeltmåned tidligere. Importverdien for hybridbiler beløp seg til over 600 millioner kroner, som er en nedgang på 800 millioner fra oktober 2017.
  • Både importen og eksporten av kjemiske produkter steg mye i oktober. Importen beløp seg til 7 milliarder kroner mens eksporten endte på 5,9 milliarder kroner. Dette er henholdsvis 23 prosent og 24,5 prosent mer enn tilsvarende måned i fjor.

Eksport av aluminium

Siden publiseringen av tall for september er aluminiumseksporten i tidligere måneder i 2018 revidert kraftig opp. Det er fortsatt knyttet en del usikkerhet til tallene, og det vil bli foretatt videre revisjoner ettersom mer informasjon blir tilgjengelig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt