Eksportnedgang i januar

Publisert:

I januar utgjorde samlet eksport 79,9 milliarder kroner, 7,8 prosent mindre enn i januar 2019. Langt lavere eksportverdi for naturgass er hovedforklaringen.

I følge nye tall for utenrikshandel med varer var samlet importverdi 58,8 milliarder kroner i januar, noe som er 3,0 prosent mindre enn i samme måned i fjor. Redusert import av energivarer og andre råvarer forklarer mye av nedgangen.

Dette ga et handelsoverskudd på 21,2 milliarder kroner i årets første måned. Sammenliknet med januar i fjor er dette en nedgang på nær fem milliarder eller 19,1 prosent.  

Figur 1. Handelsbalansen

Import i alt Eksport i alt Handelsbalansen
Jan. 2015 45.4 70.0 24.6
Feb. 2015 45.3 68.9 23.6
Mar. 2015 56.4 79.1 22.7
Apr. 2015 64.3 65.8 1.5
Mai. 2015 46.2 67.4 21.2
Jun. 2015 54.1 70.5 16.4
Jul. 2015 44.6 69.7 25.1
Aug. 2015 47.1 67.7 20.6
Sep. 2015 53.3 68.3 15.0
Okt. 2015 53.6 73.8 20.2
Nov. 2015 54.2 67.2 13.0
Des. 2015 51.0 66.8 15.8
Jan. 2016 43.7 60.7 17.0
Feb. 2016 49.5 60.4 10.9
Mar. 2016 50.5 61.9 11.4
Apr. 2016 50.4 61.5 11.2
Mai. 2016 49.7 58.4 8.7
Jun. 2016 53.8 60.4 6.6
Jul. 2016 54.9 59.4 4.4
Aug. 2016 62.9 59.6 -3.4
Sep. 2016 54.3 57.5 3.2
Okt. 2016 52.7 69.0 16.2
Nov. 2016 57.3 70.6 13.3
Des. 2016 49.3 72.4 23.1
Jan. 2017 51.8 77.5 25.7
Feb. 2017 48.8 71.0 22.2
Mar. 2017 57.2 78.2 21.1
Apr. 2017 43.9 68.6 24.7
Mai. 2017 59.5 68.9 9.4
Jun. 2017 67.3 69.0 1.6
Jul. 2017 47.1 62.9 15.8
Aug. 2017 55.4 68.7 13.4
Sep. 2017 59.7 66.5 6.8
Okt. 2017 56.5 75.3 18.8
Nov. 2017 83.9 78.9 -5.0
Des. 2017 53.3 78.1 24.9
Jan. 2018 54.7 85.6 30.9
Feb. 2018 51.0 75.9 24.9
Mar. 2018 64.2 81.6 17.4
Apr. 2018 63.5 79.8 16.2
Mai. 2018 63.3 79.9 16.7
Jun. 2018 59.0 79.3 20.3
Jul. 2018 54.8 81.7 26.8
Aug. 2018 56.4 86.9 30.5
Sep. 2018 59.3 81.6 22.3
Okt. 2018 65.6 98.2 32.6
Nov. 2018 65.1 87.0 22.0
Des. 2018 53.4 79.7 26.3
Jan. 2019* 60.6 86.7 26.2
Feb. 2019* 62.2 76.5 14.2
Mar. 2019* 66.8 85.3 18.5
Apr. 2019* 62.2 77.3 15.0
Mai. 2019* 67.2 76.1 8.9
Jun. 2019* 60.0 66.0 6.0
Jul. 2019* 59.9 66.8 6.9
Aug. 2019* 59.9 65.6 5.6
Sep. 2019* 67.5 65.9 -1.5
Okt. 2019* 66.8 71.8 5.0
Nov. 2019* 63.7 81.6 17.9
Des. 2019* 58.8 84.4 25.6
Jan. 2020* 58.8 79.9 21.2

Økt oljepris

Eksportverdien for råolje utgjorde 23,6 milliarder kroner i januar, 13,0 prosent mer enn i samme måned året før. Prisen per fat råolje endte på 567 kroner - 57 kroner mer enn for 12 måneder siden. Vi utførte 41,7 millioner fat råolje, en liten oppgang på 1,7 prosent.

Naturgasseksporten gikk i samme periode ned med hele 31,7 prosent til 15,9 milliarder kroner i januar. Nedgangen skyldes langt lavere priser og redusert volum. I alt ble det utført 9,9 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, 8,5 prosent mindre enn i januar i fjor.

Figur 2

Figur 2. Eksport av råolje

Figur 3. Eksport av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater

2018 2019* 2020*
Jan. 46.0 44.1 40.3
Feb. 40.0 38.8
Mar. 44.2 44.4
Apr. 42.2 35.5
Mai 40.9 34.2
Jun. 39.0 28.1
Jul. 46.9 30.1
Aug. 46.3 28.4
Sep. 44.0 26.6
Okt. 55.1 29.4
Nov. 44.8 39.2
Des. 44.0 45.2

Fastlandseksport

I januar beløp fastlandseksporten  seg til 39,6 milliarder kroner, 2,9 milliarder kroner mindre enn samme måned i fjor. Mesteparten av nedgangen forklares med en høy utførselsverdi for spesialfartøy i januar 2019. Videre var uførselsverdien for raffinerte mineraloljeprodukter, metaller og kjemiske produkter lavere i januar 2020. Varegrupper med økt verdi i januar var fiskeprodukter som laks, sild, makrell og ørret.

Figur 4. Fastlandseksport

2018 2019* 2020*
Jan. 37.0 42.5 39.6
Feb. 35.8 37.5
Mar. 37.4 40.6
Apr. 37.0 39.5
Mai 37.5 41.7
Jun. 39.4 37.0
Jul. 34.3 36.4
Aug. 40.2 37.1
Sep. 36.1 37.7
Okt. 43.0 42.2
Nov. 42.1 42.0
Des. 35.7 39.0

Andre vesentlige tolvmånedersendringer

  • Eksportverdien for fersk hel oppdrettslaks i januar utgjorde 5,4 milliarder kroner, 950 millioner kroner mer enn i januar 2019. I tillegg til en liten volumvekst, var prisen i januar 2020 langt høyere.  
  • Bilimporten kom på 3,9 milliarder kroner i januar 2020, 17,2 prosent høyere enn i samme måned i fjor.
  • Både import- og eksportverdien for elektrisk strøm var mye lavere i januar 2020, med prisnedgang som hovedforklaring.
  • Det ble innført vindmøller til en verdi av 1,3 milliarder kroner i januar.

Ny gruppering i statistikken: EU27

Fra og med februar 2020 er ikke lenger Storbritannia en del av EU, og grupperingen EU vil inneholde de resterende 27 landene. For å illustrere betydningen av handel med Storbritannia, og for å lett finne sammenlignbare tall over tid, er det lagt inn en ny landgruppering i statistikkbanktabellene, EU27. Denne har tall tilbake til januar 2017, og er altså Norges handel med EU unntatt Storbritannia. For månedene fra og med februar vil grupperingen EU27 være identisk med grupperingen EU.

Storbritannia forlater EU

 

Storbritannia er en av våre viktigste handelspartnere. Olje- og gasseksport er årsaken til at vareeksporten til Storbritannia er så stor. Mellom 40 og 50 prosent av alle eksporterte oljefat har de siste ti årene gått hit. Storbritannia er viktig også for fastlandseksporten, og har de siste tiårene vært blant de fem største handelspartnerne for denne typen varer. I 2019 var britene tredje største mottaker av fastlandsvarer, etter Nederland og Sverige.   

Figur 5. Eksport til EU27 og Storbritannia

Storbritannia: Råolje Storbritannia: Naturgass Storbritannia: Andre varer EU27: Råolje EU27: Naturgass EU27: Andre varer
Jan. 2017 9.661 7.524 2.387 11.827 11.896 19.938
Feb. 2017 8.291 6.557 2.381 9.843 10.033 20.554
Mar. 2017 8.685 6.266 3.351 8.908 12.134 23.285
Apr. 2017 8.685 6.266 2.938 9.425 11.454 18.573
Mai. 2017 7.011 3.263 3.04 10.29 11.073 20.153
Jun. 2017 7.088 3.263 3.04 10.29 11.073 21.343
Jul. 2017 7.386 3.715 4.474 6.701 11.451 17.027
Aug. 2017 6.879 4.097 2.743 9.859 10.538 20.065
Sep. 2017 6.541 3.378 2.688 9.652 10.212 20.51
Okt. 2017 7.309 5.618 2.69 9.357 14.267 22.241
Nov. 2017 8.075 7.424 2.738 10.113 12.478 23.253
Des. 2017 7.146 7.972 2.448 14.398 12.386 20.216
Jan. 2018 8.416 8.881 3.18 12.781 13.999 23.643
Feb. 2018 6.631 7.741 2.736 10.992 12.346 20.623
Mar. 2018 8.286 8.267 3.003 12.369 13.21 21.951
Apr. 2018 9.412 5.791 3.765 10.843 13.466 21.855
Mai. 2018 10.608 4.133 3.176 9.542 14.144 23.392
Jun. 2018 7.392 3.463 2.926 12.08 14.025 24.044
Jul. 2018 9.29 5.808 2.794 13.363 17.305 19.804
Aug. 2018 10.834 5.298 3.428 11.453 16.367 23.421
Sep. 2018 7.276 4.032 2.625 16.329 15.375 23.382
Okt. 2018 10.728 7.377 3.665 14.554 18.499 24.761
Nov. 2018 4.443 8.099 3.212 11.39 8.922 25.308
Des. 2018 7.172 9.074 2.894 9.39 17.337 20.822
Jan. 2019 6.822 8.42 4.238 13.757 14.812 24.22
Feb. 2019 7.658 6.211 2.942 9.284 14.1 20.938
Mar. 2019 10.009 5.831 3.539 10.535 16.385 22.709
Apr. 2019 9.201 3.009 3.394 11.213 11.044 24.279
Mai. 2019 7.25 2.555 3.804 11.368 11.279 24.322
Jun. 2019 5.027 3.705 3.505 8.166 9.548 22.494
Jul. 2019 7.742 2.207 3.769 10.405 8.351 20.196
Aug. 2019 8.794 1.658 3.032 9.596 7.329 21.444
Sep. 2019 7.467 1.061 2.95 11.113 5.083 22.74
Okt. 2019 7.726 2.075 3.224 10.683 7.953 24.848
Nov. 2019 9.11 3.066 2.879 13.29 7.452 23.555
Des. 2019 9.058 5.513 2.909 12.803 11.396 21.39
Jan. 2020* 8.28 4.13 4.15 10.085 11.689 21.01

Kontakt