252182_not-searchable
/utdanning/statistikker/utuvh/aar
252182
Solid økning i antall studenter
statistikk
2016-04-14T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
utuvh, Studenter i universitets- og høgskoleutdanning, lærested, fagfelt (for eksempel samfunnsfag og juridiske fag, humanistiske og estetiske fag), utenlandsstudenter, studieland, skoleslag, eieform, innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre, foreldrenes utdanningsnivåHøyere utdanning, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false
Antall studenter i Norge og i utlandet. Flere studenter i 2015, men færre i utlandet.

Studenter i universitets- og høgskoleutdanning1. oktober 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Solid økning i antall studenter

Høsten 2015 var det drøyt 283 100 studenter i høyere utdanning i Norge eller studenter fra Norge i utlandet. Dette gir en økning på 10 600 studenter fra året før. Til sammenligning økte studenttallet med drøyt 3 400 fra 2013 til 2014.

Studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet. Kjønn og alder. Antall og prosent
200520142015
Studenter i høyere utdanning
I alt223 607272 504283 115
Menn90 196109 768113 833
Kvinner133 411162 736169 282
Andel 19-24 år i høyere utdanning
I alt30,934,034,9
Menn25,327,127,9
Kvinner36,841,342,3
Andel 25-29 år i høyere utdanning
I alt16,315,215,6
Menn14,813,513,7
Kvinner17,817,017,6
Studenter ved universiteter og høgskoler, 1. oktober 2015. Klikk på grafikken for større versjon.

Høsten 2015 var det 266 400 studenter i høyere utdanning ved norske universiteter og høgskoler. I tillegg var det 16 700 studenter fra Norge ved utenlandske læresteder – til sammen 283 100 studenter i høyere utdanning.

Den kvinnelige studentmassen øker mest

Blant studentene i Norge eller i utlandet var 113 800 menn og 169 300 kvinner i 2015. Dette var en økning på om lag 4 000 mannlige studenter og 6 600 kvinnelige studenter fra året før, noe som førte til en vekst i studenttallet på nesten samtlige læresteder for høyere utdanning. Det er størst økning av studenter i alderen 19 og 21 år.

Rundt 23 prosent – eller 2 400 studenter – av den totale økningen på 10 600 studenter var innen grunnskolelærer-, lektor- eller videreutdanning for lærere. Økningen kan kanskje tilskrives økt satsing på videreutdanning for lærere.

Kvinner utgjorde 60 prosent av studentene i høyere utdanning i 2015, og denne kvinneandelen har vært tilnærmet uforandret de siste 15 årene. Også i europeisk sammenheng har Norge en høy andel kvinner i høyere utdanning. Tall fra Eurostat i 2013 viser at bare Island, Sverige, Latvia, Slovakia og Polen hadde en noe høyere kvinneandel blant studentene. Størst kvinneandel var det på Island med 62 prosent.

Økt tilslutning på alle fagfelt

Økningen i antall studenter fra 2014 til 2015, førte til flere studenter innenfor hvert fagfelt. Størst forskjell i antall studenter var det innen lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, og innen økonomiske og administrative fag, med om lag 3 200 flere studenter i hvert av fagfeltene i 2015. Størst prosentvis økning var det innen samferdsels- og sikkerhetsfag og andre servicefag med 13 prosent – fra 8 400 studenter i 2014 til 9 500 i 2015.

Studenter med innvandrerbakgrunn velger fortsatt farmasi

Et flertall av studentene på masterstudiet i farmasi hadde innvandringsbakgrunn i 2015 – akkurat som i 2013 og i 2014. Rundt 34 prosent av 540 studenter på dette studiet i 2015 var innvandrere, mens 21 prosent var norskfødte med innvandrerforeldre.

6 av 10 studenter i utlandet er kvinner

Blant 16 700 gradsstudenter fra Norge i høyere utdanning i utlandet høsten 2015, var over 70 prosent av studentene i landene Storbritannia (4 950), Danmark (2 900), USA (1 900), Polen (1 600) og i Ungarn (1 000). Blant disse gradsstudentene i utlandet var også over 60 prosent kvinner. I populære studieland som Ungarn, Storbritannia, og Danmark var nesten 70 prosent kvinner.