Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)2013

Innhold

Arkiv for Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt) - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
25. august 2014 2013 Størst studentøkning på høyere grad
22. august 2013 2012 Hele 11 primærsøkere per studieplass ved Norges veterinærhøgskole
22. august 2012 2011 Tredobling av antall politistudenter
27. oktober 2011 2010 Det produseres flere 60-studiepoengenheter
1. november 2010 2009 Stadig økte utgifter ved lærestedene
26. oktober 2009 2008 Økte utgifter ved statlige universiteter og høgskoler
23. oktober 2008 2007 Økte kostnader per studiepoeng
26. juni 2008 2006/2007 Flere uteksamineres ved universitetene
25. oktober 2007 2005/2006 Litt flere årsverk