170447_tabell_not-searchable
/utdanning/statistikker/uh_statres/aar
170447_tabell
statistikk
2014-08-25T10:00:00.000Z
Utdanning
no
true
Statistikk over blant annet studenttall, studieprogresjon, årsverk og utgifter ved statlige høyskoler og universiteter. I 2013 hadde statens læresteder 211 000 studenter.

Universiteter og høgskoler - StatRes (opphørt)2013

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Universiteter og høgskoler - Nøkkeltallfullscreen-iconUniversiteter og høgskoler - Nøkkeltallexcel-iconUniversiteter og høgskoler - Nøkkeltallcsv-iconUniversiteter og høgskoler - Nøkkeltall
Tabell 2Universiteter og høgskoler. Vitenskapelig publisering, etter institusjonstype. Publikasjonspoengfullscreen-iconUniversiteter og høgskoler. Vitenskapelig publisering, etter institusjonstype. Publikasjonspoengexcel-iconUniversiteter og høgskoler. Vitenskapelig publisering, etter institusjonstype. Publikasjonspoengcsv-iconUniversiteter og høgskoler. Vitenskapelig publisering, etter institusjonstype. Publikasjonspoeng
Tabell 3Enhetskostnader og produktivitet for statlige universiteter og høgskoler i alt.fullscreen-iconEnhetskostnader og produktivitet for statlige universiteter og høgskoler i alt.excel-iconEnhetskostnader og produktivitet for statlige universiteter og høgskoler i alt.csv-iconEnhetskostnader og produktivitet for statlige universiteter og høgskoler i alt.
Tabell 4Universiteter og høgskoler. Personer 16 år og eldre med utdanning på universitets- og høgskolenivå (prosent), etter bostedsfylkefullscreen-iconUniversiteter og høgskoler. Personer 16 år og eldre med utdanning på universitets- og høgskolenivå (prosent), etter bostedsfylkeexcel-iconUniversiteter og høgskoler. Personer 16 år og eldre med utdanning på universitets- og høgskolenivå (prosent), etter bostedsfylkecsv-iconUniversiteter og høgskoler. Personer 16 år og eldre med utdanning på universitets- og høgskolenivå (prosent), etter bostedsfylke
Tabell 5Universiteter og høgskoler. Utgifter etter institusjonstypefullscreen-iconUniversiteter og høgskoler. Utgifter etter institusjonstypeexcel-iconUniversiteter og høgskoler. Utgifter etter institusjonstypecsv-iconUniversiteter og høgskoler. Utgifter etter institusjonstype
Tabell 6Universiteter og høgskoler. Egenproduksjon etter lærested (mill.kr)fullscreen-iconUniversiteter og høgskoler. Egenproduksjon etter lærested (mill.kr)excel-iconUniversiteter og høgskoler. Egenproduksjon etter lærested (mill.kr)csv-iconUniversiteter og høgskoler. Egenproduksjon etter lærested (mill.kr)
Tabell 7Universiteter og høgskoler. Registrerte studenter, etter nivå og lærestedfullscreen-iconUniversiteter og høgskoler. Registrerte studenter, etter nivå og lærestedexcel-iconUniversiteter og høgskoler. Registrerte studenter, etter nivå og lærestedcsv-iconUniversiteter og høgskoler. Registrerte studenter, etter nivå og lærested
Tabell 8Universiteter og høgskoler. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i alt, etter lærestedfullscreen-iconUniversiteter og høgskoler. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i alt, etter lærestedexcel-iconUniversiteter og høgskoler. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i alt, etter lærestedcsv-iconUniversiteter og høgskoler. Avtalte årsverk eksklusive lange fravær i alt, etter lærested

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken